Jednodenní chirurgie

Otázka zkrácení pobytu v nemocnici je v dnešní době velmi aktuální. Moderní medicínské poznatky, vývoj v operační technice a v následné pooperační péči umožňují zkrátit nezbytně nutnou dobu pobytu v nemocnici na minimum a tím Vám umožnit co nejrychlejší návrat domů a pak do běžného života.

Naše oddělení se snaží v duchu tohoto přístupu o to, abyste v nemocnici mohli strávit jen dobu nezbytně nutnou pro operaci a časnou pooperační péči a následnou rekonvalescenci mohli strávit v příjemnějším domácím prostředí. Tato koncepce ovšem klade zvýšené nároky na spolupráci pacienta - jak v přípravě na samotnou operaci, tak v disciplinovanosti v pooperačním období - tak, aby veškerá rizika související s operací a léčbou byla minimální.

K realizaci této formy léčby je nutná úzká spolupráce jak s Vaším praktickým lékařem, který musí provést bezchybné předoperační vyšetření včetně všech požadovaných laboratorních vyšetření, tak především s Vaší rodinou. Zde je nutné dobré sociální zázemí, komunikace s našimi lékaři a v neposlední řadě možnost okamžitého odvozu v případě pooperačních potíží - pacient po zákroku nesmí zůstávat sám.

Následně po propuštění je třeba přísně dodržovat léčebný režim na doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře a pravidelně absolvovat všechny doporučené kontroly na naší ambulanci.

Zkracování pobytu v nemocnici na 1 den nebo 1 přespání není známkou toho, že bychom k léčbě jednotlivých chorob a jejich operačnímu řešení přistupovali méně zodpovědně. Právě naopak. Pokud pacientům nabízíme tuto možnost, jsme si vědomi nezbytnosti naprosto precizní práce chirurgů tak, aby veškeré operační a pooperační komplikace byly sníženy na minimum.
Zkrácení pobytu v nemocnici není známkou menší pozornosti věnované nemocným. Je umožněno promyšlenou organizací práce personálu, pečlivou přednemocniční přípravou pacienta k operaci, propracovanými operačními postupy i vhodným uspořádáním pooperační péče.

Nezanedbatelnou roli v tomto přístupu hraje bezesporu sociální zázemí pacienta. Během pooperační rekonvalescence je třeba mít například k dispozici telefon - pro případ potřeby konsultovat lékaře, je třeba mít k dispozici vhodný dopravní prostředek pro cesty na pravidelné kontroly, dále je vhodné a někdy i nutné, aby na pacienta dohlížel další člen rodiny - například pro případ nepředvídatelných potíží, které by pacient nebyl schopen řešit vlastními silami. V nemocnici tuto péči zajišťují zdravotní sestry, v domácím prostředí tuto starostlivost přebírají Vaši blízcí.

Pokud chcete zvolit metodu jednodenní chirurgie, je třeba si zodpovědně odpovědět na několik otázek:

  1. Je moje choroba vůbec řešitelná tímto přístupem? - je třeba vyzpovídat ošetřujícího lékaře 
  2. Jsem schopen postarat se o sebe během domácí rekonvalescence? 
  3. Má mi kdo pomoci během potíží? 
  4. Mám možnost zatelefonovat svému ošetřujícímu lékaři? 
  5. Mám možnost dopravit se bez větší námahy do nemocnice ? 

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace