Jednodenní chirurgie

Otázka zkrácení pobytu v nemocnici je v dnešní době velmi aktuální. Moderní medicínské poznatky, vývoj v operační technice a v následné pooperační péči umožňují zkrátit nezbytně nutnou dobu pobytu v nemocnici na minimum a tím Vám umožnit co nejrychlejší návrat domů a pak do běžného života.

Naše oddělení se snaží v duchu tohoto přístupu o to, abyste v nemocnici mohli strávit jen dobu nezbytně nutnou pro operaci a časnou pooperační péči a následnou rekonvalescenci mohli strávit v příjemnějším domácím prostředí. Tato koncepce ovšem klade zvýšené nároky na spolupráci pacienta - jak v přípravě na samotnou operaci, tak v disciplinovanosti v pooperačním období - tak, aby veškerá rizika související s operací a léčbou byla minimální.

K realizaci této formy léčby je nutná úzká spolupráce jak s Vaším praktickým lékařem, který musí provést bezchybné předoperační vyšetření včetně všech požadovaných laboratorních vyšetření, tak především s Vaší rodinou. Zde je nutné dobré sociální zázemí, komunikace s našimi lékaři a v neposlední řadě možnost okamžitého odvozu v případě pooperačních potíží - pacient po zákroku nesmí zůstávat sám.

Následně po propuštění je třeba přísně dodržovat léčebný režim na doporučení Vašeho ošetřujícího lékaře a pravidelně absolvovat všechny doporučené kontroly na naší ambulanci.

Zkracování pobytu v nemocnici na 1 den nebo 1 přespání není známkou toho, že bychom k léčbě jednotlivých chorob a jejich operačnímu řešení přistupovali méně zodpovědně. Právě naopak. Pokud pacientům nabízíme tuto možnost, jsme si vědomi nezbytnosti naprosto precizní práce chirurgů tak, aby veškeré operační a pooperační komplikace byly sníženy na minimum.
Zkrácení pobytu v nemocnici není známkou menší pozornosti věnované nemocným. Je umožněno promyšlenou organizací práce personálu, pečlivou přednemocniční přípravou pacienta k operaci, propracovanými operačními postupy i vhodným uspořádáním pooperační péče.

Nezanedbatelnou roli v tomto přístupu hraje bezesporu sociální zázemí pacienta. Během pooperační rekonvalescence je třeba mít například k dispozici telefon - pro případ potřeby konsultovat lékaře, je třeba mít k dispozici vhodný dopravní prostředek pro cesty na pravidelné kontroly, dále je vhodné a někdy i nutné, aby na pacienta dohlížel další člen rodiny - například pro případ nepředvídatelných potíží, které by pacient nebyl schopen řešit vlastními silami. V nemocnici tuto péči zajišťují zdravotní sestry, v domácím prostředí tuto starostlivost přebírají Vaši blízcí.

Pokud chcete zvolit metodu jednodenní chirurgie, je třeba si zodpovědně odpovědět na několik otázek:

  1. Je moje choroba vůbec řešitelná tímto přístupem? - je třeba vyzpovídat ošetřujícího lékaře 
  2. Jsem schopen postarat se o sebe během domácí rekonvalescence? 
  3. Má mi kdo pomoci během potíží? 
  4. Mám možnost zatelefonovat svému ošetřujícímu lékaři? 
  5. Mám možnost dopravit se bez větší námahy do nemocnice ? 

Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace