Ambulance

Ortopedická ambulance

  • zabezpečuje diagnostiku, elektivní léčbu a indikace k operačnímu řešení nemocí pohybového aparátu, traumatologických nemocných a konziliární službu pro nemocnici
  • ordinační hodiny denně; v současné době má delší objednací termíny, akutní stavy jsou řešeny ve spolupráci s žurnální ambulancí
    Ortopedická ambulance
    Tel.: + 420 257 272 466 nebo 257 272 040
    Pondělí 8:00 - 15:30 MUDr. Tomáš Kasal
    Úterý 8:00 - 15:30

    MUDr. Alois Kapounek

    Středa 8:00 - 15:30 MUDr. Tomáš Kasal
    MUDr. Ivana Čechová
    Čtvrtek 8:00 - 15:30 MUDr. Alois Kapounek
    Pátek 8:00 - 15:30 MUDr. Tomáš Kasal
    MUDr. Ivana Čechová