Ambulance

Část ambulantní je komplex ordinací lékařů, fyzioterapií, ergoterapie, hydrokinezioterapie a fyzikální terapie. Samozřejmostí je konzultace s rehabilitačním lékařem, který na základě vyšetření navrhne nejvhodnější léčbu. Péče o pacienty je prováděna především na základě doporučení odborných nebo praktických lékařů.  Je založena na individuálním přístupu k pacientům. Do ordinace lékařů se dostavte již s vyplněným anamnestickým dotazníkem. Dotazník je ke stažení v češtině nebo angličtině. Dotazník je k dostání také v tištěné podobě na naší recepci.

Kde naše oddělení najdete?

Celou ambulantní část naleznete v 1. patře hlavní budovy u oranžového výtahu. 
Při návštěvě oddělení můžete využít jak hlavní vchod do budovy, který se nachází v 5. patře (oranžovým výtahem sjet do 1. patra), tak dolní vstup do budovy přímo v 1. patře. Vchod do ambulance ORFM nachází po pravé straně jak po výstupu z výtahu, tak po vstupu do budovy. 

Provozní doba ambulance ORFM

Tel.: +420 257 272 057, reh@homolka.cz
PO 6:45 - 17:00
ÚT 6:45 - 16:30
ST 6:45 - 17:00
ČT 6:45 - 16:30
6:45 - 13:15

Poslední pacient je k vyšetření přijat nejpozději půl hodiny před ukončením pracovní doby ošetřujícího lékaře!

Ordinace lékařů

Rehabilitační lékař zajišťuje diagnostiku a následnou léčbu při bolestivých stavech, funkčních poruchách pohybového ústrojí, pooperačních a poúrazových stavech. Pro dosažení optima kvality života daného člověka využívá klasické medikamentózní terapie, techniky manuální terapie (měkké techniky, mobilizace, manipulace) a spolupracuje s fyzioterapeuty, ergoterapeuty a protetiky, aby vybral tak tu nejvhodnější léčbu nebo technickou zdravotnickou pomůcku. 

Fyzioterapie

Léčebná tělesná výchova individuální - individuální cvičení pod vedením fyzioterapeuta, vč. technik manuální terapie (měkké techniky, mobilizace, manipulace), reflexní masáž

Léčebná tělesná výchova skupinová - skupinové cvičení pod vedením fyzioterapeuta, skupiny se zaměřením dle různých diagnóz

Léčebná tělesná výchova v rehabilitačním bazénu - hydrokineziterapie - cvičení v rehabilitačním bazénu pod vedením fyzioterapeuta, skupiny se zaměřením dle různých diagnóz

Ergoterapie

Ergoterapie individuální - cvičení pod vedením ergoterapeuta pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním postižení nebo sociálním znevýhodněním. Ergoterapeutka pomůže i s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek.

Vodoléčba (hydrokineziterapie)

Koupele
- vířivá koupel celotělová
- vířivá koupel končetinová (horní / dolní končetiny)
- uhličitá koupel + zábal
- suchá uhličitá koupel
- perličková koupel

Rašelinové obklady

Masáže
- klasická masáž částečná 
- klasická masáž celotělová
- lymfatická masáž

Fyzikální terapie

V rámci fyzikální terapie disponuje naše oddělení široký spektrem moderních přístrojů, které umožňují efektivní léčbu jak stavů po úrazech, operacích, bolestí kloubně vazivových, svalových vzniklých v důsledku pracovního či sportovního přetížení, tak se pozitivně uplatňuje při komplexní terapii interních, gynekologických, cévních a kožních chorob.

Elektroléčebné procedury
- interferenční proudy
- DD proudy, TENS, Träbertovy proudy
- krátkovlnná diatermie
- magnetoterapie vč. vysokoindukční
- ultrazvuk
- lymfastim
- extremiter
- motodlaha na ramenní, kolenní a hlezenní kloub
- biolampa
- laser
- rázová vlna radiální i fokusovaná