Ceník služeb

Ceník je platný od 1. 1. 2022. 

Procedury nehrazené ze zdravotního pojištění

Laser - do 10 minut 100,00 Kč
Masáž klasická částečná - 20 minut 250,00 Kč
Masáž klasická celotělová - 40 minut 450,00 Kč
Masáž lymfatická - 40 minut 500,00 Kč
Vířivá lázeň celotělová - 20 minut 200,00 Kč
Uhličitá koupel - 15 minut + zábal 200,00 Kč
Suchá uhličitá koupel - 45 minut 200,00 Kč
Perličková koupel - 15 minut 100,00 Kč
Rašelinový obklad - 1 kus 100,00 Kč
Biolampa - do 10 minut 50,00 Kč
Plynová injekce - 1 aplikace

70,00 Kč

Tejpování 70,00 Kč
Tejpovací páska - 1 cm    2,00 Kč
Křížový tejp (cross tape) - 1 ks + aplikace 70,00 Kč
Fokusovaná rázová vlna - 1 ošetření 1000,00 Kč

Procedury čerpané nad rámec úhrady zdravotními pojišťovnami = hradí pacient

Vířivá koupel na končetiny 20/3 měsíce   70,00 Kč
LTV v malém bazénu - 15 minut  5/3 měsíce   50,00 Kč
LTV v malém bazénu - 30 minut 100,00 Kč

Ostatní

Solárium - 1 minuta / 70 minut permanentka 10,00 Kč / 500,00 Kč
Zdravá záda 50 minut 1x / 5x permanentka 120,00 Kč / 500,00 Kč
Jógová terapie 50 minut 1x / 5x permanentka 150,00 Kč / 600,00 Kč
Vak na suchou CO2 100,00 Kč
Lymfotriko / kalhoty 50,00 Kč
Půjčovné ručníku 20,00 Kč
Půjčovné prostěradla 30,00 Kč
Vyžádaný administrativní výkon 100,00 Kč
Rozpis procedur - kopie 30,00 Kč
Rozpis procedur - změna*  100,00 Kč

* Pacient si svou léčbu plánuje na základě předpisu lékaře tak, aby na ni mohl docházet. 
Pokud po naplánování svou léčbu z jakéhokoli důvodu mění, je tato změna zpoplatněna dle aktuálního ceníku. 

Zrušení procedury bez náhrady je zdarma. Změna je zdarma pouze v případě, že je zaviněna ze strany našeho oddělení
(technické a jiné provozní důvody).

POZOR!
Po dvou po sobě jdoucích absencích je pacient z procedury vyřazen bez možnosti náhrady.  

Nemoc je také absence a navíc může změnit zdravotní stav pacienta. Proto konzultujte prosím další postup se sestrou a nebo ošetřujícím lékařem.