Proběhlé kurzy

XXII. Pracovní den klinické farmacie 

„Aktuální otázky racionálního používání antibiotik v klinické praxi“

Pořadatel: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie

Místo konání: Lékařský dům ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2

Termín: 1. 6. 2018, 9.00 - 17.00 hod

Přihlášení zde: https://www.cfs-cls.cz/Sekce/Sekce-klinicke-farmacie/XXII-Pracovni-den-klinicke-farmacie/

Program:

9:00-9:20 h (20 minut)
1/ Co je to EUCAST?
Urbášková P.
Co je to EUCAST, kde ho najít, jak se v něm orientovat a jak s ním pracovat. Význam EUCASTu pro každodenní praxi na konkrétních příkladech.
10min diskuze

9:30 -10:15 h (45 minut)
2/ Přístupy k používání antibiotik v léčbě infekcí dolních dýchacích cest.
Kubele J.
Racionální terapie základních klinických jednotek (akutní tracheobronchitida, komunitní pneumonie, aspirační pneumonie, ventilátorová pneumonie, nosokomiální pneumonie), empirická a cílená terapie nejčastějších původců, pozice jednotlivých antibiotik a problematika kolonizace.
10min diskuze

10:25-10:50 h (25 minut)
3/ Klinicky významné lékové interakce antibiotik.
Ptáčníková J.
Klinicky významné lékové interakce antibiotik na reálných kazuistikách z ambulantní i nemocniční praxe.
10min diskuze 

Coffee break: 11:00-11:30 h (30 min)

11:30-11:50 h (20 minut)
4/ Dávkování antibiotik u obézních a morbidně obézních pacientů.
Dvořáčková E.
Dávkování antibiotik u obézních a morbidně obézních pacientů, data založená na důkazech, reálné postupy v denní praxi.
10min diskuze

12:00-12:10 h (10 minut)
5/ Možnosti ovlivnění bolestivosti při podávání intramuskulárního benzathinpenicilinu G.
Malá K.
Postupy vedoucí ke snížení bolestivosti při aplikaci intramuskulárního benzathinpenicilinu G u malých dětí. 5min diskuze 

12:15-12:45 h (30 min)
Gratulace k životnímu jubileu prof. RNDr. Ludmily Kameníkové, DrSc.
Slavnostní blahopřání blízkých spolupracovníků a blahopřání za Českou farmaceutickou společnost ČLS JEP.

Obědová pauza: 12:45-13:30 h (45 min)

13:30-14:00 (30 minut)
6/ Laboratorní markery zánětu.
Beneš J.
Hodnocení laboratorních markerů zánětu, jejich dynamika v průběhu infekce a reálné využití v klinické praxi.
10 min dikuze

14:10-14:50 h (40 minut)
7/ Přístupy k antibiotické léčbě infekcí močových cest.
Bébrová E.
Racionální terapie infekcí močových cest (cystitida, uretritida, pyelonefritida, infekce spojené s katetrizací), empirická a cílená terapie nejčastějších původců, problematika asymptomatických infekcí a pozice jednotlivých antibiotik. Specifika infekcí u mužů a žen, délka terapie a postavení dlouhodobé profylaxe.
10 min diskuze

15:00-15:10 h (10 minut)
8/ Fytopreparáty používané v profylaxi močových infekcí.
Jankovská D.
5min diskuze

Coffee break 15:15–15:45h (30 minut)

15:45-16:15 h (30 minut)
9/ Aktuální problémy nadužívání antibiotik v ČR.
Jindrák V.
10 min diskuze

16:25-16:55 h (30 minut)
10/ Klinicky významné nežádoucí účinky antibiotik.
Halačová M.
Klinicky významné nežádoucí účinky antibiotik zaměřené na rozvoj orgánových toxicit, jejich klinická a laboratorní manifestace, hodnocení závažnosti a postupy řešení.
10 min diskuze

 


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace