Pro pacienty

Standardní lůžkové oddělení a interní JIP

se nacházejí v 8. patře u oranžového výtahu. Příjem pacientů k plánované hospitalizaci probíhá každý všední den od 9,00. O přijetí akutních pacientů rozhoduje vedoucí oddělení nebo službu konající lékař. Návštěvy u pacientů jsou možné každý den nejlépe v době od 14,00 do 18,00, ve výjimečných případech od 10,00 do 20,00. Předávání informací osobám, které uvedl pacient do souhlasu s hospitalizací, poskytuje ošetřující lékař.

Kontakty:

 • Tel. standardní lůžkové oddělení: +420 257 273 095
 • Tel. na JIP: +420 257 273 012
 

Gastroenterologie

Gastroenterologické oddělejí je umístěno ve 4. patře hlavní budovy u zeleného výtahu. Ambulance jsou otevřeny každý všední den od 7,30 do 15,30 hod.

 • Tel.: +420 257 272 481

Zajišťujeme prevenci, diagnostiku a léčbu pacientů s chorobami trávicího traktu včetně endoskopických vyšetření. Endoskopické výkony jsou často spojeny i s terapeutickým zákrokem, např. snesením polypu, stavěním krvácení, extrakcí konkrementů ze žlučových cest, léčbou jícnových varixů apod. Účastníme se screeningového programu zaměřeného na vyhledávání kolorektálního karcinomu. Úzce spolupracujeme s chirurgickými pracovišti v Praze a Středočeském kraji.

Oddělení má akreditaci I. stupně.

 

Endoskopická vyšetření:

Gastroskopie – endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, během kterého jsme schopni:

 • odstranit polypy technikami EPE, EMR, ESD
 • odstranit cizí tělesa
 • ošetřit angiodysplázie argonplasmakoagulací (APC)
 • ošetřit Zenkerův divertikl jícnu
 • ošetřit stenózy trávicího traktu (dilatace balonem či bužiemi dle typu onemocnění a zavádět stenty)
 • označit patologickou lézi tetováží
 • ošetřit jícnové varixy (ligace, sklerotizace)
 • zastavit krvácení
 • zavést enterální sondy a PEG (perkutánní endoskopickou gastrostomii)

Koloskopie – endoskopické vyšetření tlustého střeva, během kterého jsme schopni:

 • odstranit polypy technikami EPE, EMR, ESD
 • ošetřit stenózy (dilatace balonem a zavádět stenty)
 • zastavit krvácení
 • označit patologickou lézi tetováží
 • ošetřit angiodysplázie argonplasmakoagulací (APC)

Rektoskopie – endoskopické vyšetření konečníku, endoskopická léčba vnitřních hemoroidů

Dvoubalonová enteroskopie – endoskopické vyšetření tenkého střeva

ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie) – vyšetření žlučových cest a vývodu slinivky břišní kombinací endoskopického přístupu a rentgenového zobrazení. Při výkonu jsme schopni:

 • provádět běžné zákroky, jako jsou papilotomie (otevření žlučových cest), extrakce konkrementů, brush cytologie (odběr vzorku tkáně z nádorů)
 • řešit stenózy včetně jejich dilatací a zavedení plastových nebo metalických stentů
 • provést cholangioskopie, včetně biopsie. Používá se pro:

                       o   diagnózu tumorů

                       o   řešení obtížné choledocholitiázy a wirsungolitiázy včetně laserové lithotrypse

 • radiofrekvenční ablace tumorů žl.cest  (a pankreatu)
 • převést zevněvnitřní drenáž (PTD) na vnitřní drenáž

Endosonografie – ultrazvukové vyšetření břišních orgánů při endoskopickém vyšetření pomocí lineární nebo radiální sondy. Vyšetřujeme jak horní část trávicího traktu, tak i konečník. Při výkonu jsme kromě punkce okolních orgánů a dutin schopni provádět i:

 • endoskopickou léčbu tekutinových kolekcí v dutině břišní (pseudocysto-gastrostomie) včetně abscesů a všech doprovodných výkonů (nasocystická laváž, nekrektomie)
 • endoskopickou léčbu obstrukce žlučových cest neřešitelnou při běžném ERCP (např. hepatiko-gastrostomie) včetně všech doprovodných výkonů
 • další speciální postupy (např. enteroenteroanastomózu) k zajištění průchodnosti zažívacího traktu při jeho jinak neřešitelných zúženích, nebo přístupu do míst, které mají pooperačně změněné anatomické poměry (přístup k papile po žaludečních resekcích)
 • endoskopickou léčbu obstrukce slinivkového vývodu neřešitelnou při běžném ERCP (tzv. wirsungo-gastrostomie) včetně všech doprovodných výkonů

Sonografie - ultrazvukové vyšetření břišních orgánů zevní sondou s možností cílené punkce dosažitelných tumorů

 

Centrum plicní endoskopie

Centrum plicní endoskopie se zaměřuje na komplexní diagnostiku a léčbu všech plicních chorob s využitím nejmodernějších endoskopických metod. Doplnit Centrum má přímou návaznost na ambulantní část - plicní ambulance, kde navíc probíhá i funkční plicní vyšetření (spirometrie, bodypletysmografie, vyšetření plicní difuze a další.). V rámci nemocnice úzce a přímo spolupracujeme s onkologickým a chirurgickým oddělením NNH. Díky této vazbě a místní dostupnosti pneumochirurgického řešení poskytujeme komplexní péči. Více informací naleznete zde.

 • Tel.: +420 257 273 167

Centrum plicní endoskopie se nachází v prvním patře hlavní budovy mezi oranžovým a zeleným výtahem. Ambulantní péče o plicní pacienty probíhá v 7. patře hlavní budovy v rámci interní ambulance.

 

Interní ambulance:

Interní ambulance zajišťuje komplexní péči o nemocné s vnitřními chorobami. Jedná se hlavně o diagnostiku a léčbu ambulantních pacientů s onemocněním trávicího traktu, dýchacího systému, endokrinního systému s poruchami metabolismu, vnitřního prostředí a výživy. Na oddělení pracuje dietní sestra poskytující konzultace. V rámci diabetologické péče provádí edukace diabetologická sestra.

Naše přístrojová technika umožňuje natáčet EKG, provádět funkční vyšetření plic (spirometrie, celotělová bodypletysmografie a vyšetření plicní difuse) a ultrazvukové vyšetření břicha a štítné žlázy včetně diagnostických punkcí.

Kontakty:

 • Tel. na recepci: +420 257 273 049, +420 257 273 066
 • Tel. na diabetologickou ambulanci – sestra: +420 257 272 148

Ambulantní část interního oddělení se nachází v 7. patře hlavní budovy mezi bílým a žlutým výtahem.

Ambulance jsou otevřeny v době od 7,00 do 15,30 hod.

 

Lůžkové oddělení

Lůžkové oddělení tvoří dvě stanice: standardní oddělení s 21 lůžky a jednotka intenzivní péče s 8 lůžky. O plánovaných hospitalizacích rozhoduje primář a vedoucí lékař oddělení. O přijetí akutních pacientů rozhoduje primář, vedoucí lékař oddělení nebo službu konající lékař. 

Na standardním oddělení jsou dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a čtyři nadstandardní jednolůžkové pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, polohovatelnými lůžky, signalizačním zařízením a centrálním rozvodem kyslíku. Jednolůžkové pokoje jsou určeny pro pacienty vyžadující izolaci nebo pro pacienty platící, pokud to umožní provozní situace na oddělení. O obsazení těchto pokojů rozhoduje personál oddělení, přednost mají vždy pacienti vyžadující izolaci.

Kontakty:

 • Tel. na standardní lůžkové oddělení: +420 257 273 095
  Tel. na JIP: +420 257 273 012

Lůžkové oddělení se nachází v 8. patře hlavní budovy u oranžového výtahu.

Informace pro hospitalizované pacienty a jejich příbuzné

Příjem pacientů k plánované hospitalizaci probíhá každý všední den od 9,00. Pacient si nejprve vyzvedne chorobopis v centrálním příjmu pacientů na 5. patře a pak se dostaví na interní lůžkové oddělení na 8. patro, kde se nahlásí sestře.

Návštěvy u pacientů jsou možné každý den nejlépe v době od 14,00 do 18,00 hod., dle provozu a možností oddělení. Dětem do 10 let je vstup zakázán. Ve výjimečných případech a po předchozí dohodě jsou návštěvy možné i mimo určenou dobu.

Předávání informací rodinným příslušníkům provádí ošetřující lékař, nejlépe odpoledne při osobním setkání.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace