Staniční sestry kardiochirurgie

Monika Klepetková
staniční sestra operačních sálů
Jana Sobotková
staniční sestra Jednotky pooperační a resuscitační péče (JPRP)

Andrea Biziková

staniční sestra Jednotky intenzivní péče

Leona Hurníková
staniční sestra standardního lůžkového oddělení
Markéta Dyntrová
staniční sestra ambulantního úseku