Staniční sestry kardiochirurgie

Monika Klepetková
staniční sestra operačních sálů
Bc. Jana Dvorská
staniční sestra Jednotky pooperační a resuscitační péče (JPRP)

Bc. Martina Jechová

staniční sestra Jednotky intenzivní péče

Jana Mudrová
staniční sestra standardního lůžkového oddělení
Zuzana Luběnová
staniční sestra ambulantního úseku