Lékaři kardiochirurgie

Vedoucí lékaři jednotlivých oddělení

MUDr. Martin Michel

vedoucí lékař operačních sálů

MUDr. Petr Plášil
vedoucí lékař Jednotky pooperační a resuscitační péče (JPRP)
zástupce přednosty pro intenzivní péči
MUDr. Vít Jirásek
vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče (JIMP)

MUDr. Aleš Klváček

vedoucí lékař standardního oddělení

MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D
vedoucí lékař ambulantního provozu
doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
vedoucí lékař Centra pro vrozené a vývojové vady v dospělosti

Kardiochirurgové

MUDr. Ivo Skalský Ph.D, MBA
MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA
MUDr. Tomáš Martinča
MUDr. Roman Gebauer, CSc.
MUDr. Petr Pavel, CSc.
MUDr. Petr Křiváček, MBA
MUDr. Martin Michel
MUDr. Aleš Klváček
MUDr. Vít Jirásek
MUDr. Michal Skalický
MUDr. Tatiana Palková
MUDr. Jan Křítek
MUDr. Pavel Homola
MUDr. Jiří Lisý

Intenzivisté

MUDr. Petr Plášil

Kardiologové

MUDr. Eva Pašková
MUDr. Radka Kočková, Ph.D.
MUDr. Anna Malá
doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
MUDr. Renata Živná
MUDr. Marie Zvěřinová
MUDr. Karel Goričan, CSc.
MUDr. Jan Povolný
MUDr. Jan Pavlovič
MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D.