V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Lékaři kardiochirurgie

Vedoucí lékaři jednotlivých oddělení

 

MUDr. Martin Michel

vedoucí lékař operačních sálů

 
MUDr. Petr Plášil
vedoucí lékař Jednotky pooperační a resuscitační péče (JPRP)
zástupce přednosty pro intenzivní péči
 
MUDr. Vít Jirásek
vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče (JIMP)
 

MUDr. Aleš Klváček

vedoucí lékař standardního oddělení

 
MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D
vedoucí lékař ambulantního provozu
 
doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.
vedoucí lékař Centra pro vrozené a vývojové vady v dospělosti
 

Kardiochirurgové

 
MUDr. Ivo Skalský Ph.D, MBA  
MUDr. Tomáš Martinča  
MUDr. Roman Gebauer, CSc.  
MUDr. Petr Pavel, CSc.  
MUDr. Petr Křiváček, MBA  
MUDr. Martin Michel  
MUDr. Aleš Klváček  
MUDr. Vít Jirásek  
MUDr. Michal Skalický  
MUDr. Tatiana Palková  
MUDr. Jan Křítek  
MUDr. Pavel Homola  
MUDr. Jiří Lisý  

Intenzivisté

 
MUDr. Petr Plášil  

Kardiologové

 
MUDr. Eva Pašková  
MUDr. Radka Kočková, Ph.D.  
MUDr. Anna Malá  
doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.  
MUDr. Renata Živná  
MUDr. Marie Zvěřinová  
MUDr. Karel Goričan, CSc.  
MUDr. Jan Povolný  
MUDr. Jan Pavlovič  
MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D.