Kontakty

Sekretariát oddělení:    

Operační sály-denní místnost:                           

 • tel.: +420 257 272 215

Jednotka pooperační a resuscitační péče          

 • oddělení: +420 257 272 659, 663, 665
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 662
 • staniční sestra: +420 257 272 661

 
Jednotka intenzivní péče:                                     

 • oddělení: +420 257 272 753, 754
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 687
 • staniční sestra: +420 257 272 689

 
Standardní lůžkové oddělení                              

 • sesterna: +420 257 272 666, 775
 • denní místnost lékaři: +420 257 272 687
 • staniční sestra: +420 257 272 689

                                                                                    
Ambulance kardiochirurgického oddělení:        

 • recepce tel.: +420 257 272 609
 • recepce fax: +420 257 272 816
 • staniční sestra tel.: +420 257 273 086

 
Ambulance předoperační přípravy                      

 
Centrum pro vrozené vývojové vady v dospělosti
tel.: +420 257 273 041
e-mail: vsv.@homolka.cz