Kontakty na vedoucí pracovníky

Kardiochirurgické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, jehož služby jsou určeny všem nemocným s chorobami kardiovaskulární soustavy, tedy srdce a cév. Pod jednou střechou zde najdete řadu moderních vyšetřovacích metod ke stanovení přesné diagnózy, široké spektrum léčebných postupů od konzervativní terapie přes miniinvazivní zákroky až ke složitým operacím a také odborníky mnoha specializací, nejen chirurgických, kteří jsou schopni podle Vašich obtíží sestavit a realizovat ten nejoptimálnější léčebný postup právě pro Vás.

Na Kardiochirurgickém oddělení Nemocnice Na Homolce o Vás bude pečovat tým vysoce erudovaných a zkušených lékařů, mezi něž patří kardiochirurgové, kardiologové a specialisté pro intenzívní péči. Každodenní péči o nemocné zajišťují specializované sestry, především na jednotkách intenzivní a semiintenzivní péče. Celý tento tým je připraven poskytovat pacientům maximální servis 24 hodin denně.

MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA
Primář Kardiochirurgického oddělení
Telefon: + 420 257 272 523, + 420 257 272 597
Email: ivo.skalsky@homolka.cz

MUDr. Martin Michel

Zástupce primáře
Telefon: +420 257 272 753
Email: Martin.Michel@homolka.cz

MUDr. Štěpán Černý, CSc., MBA

Vedoucí lékař HMOS
Telefon: +420 257 272 668, +420 257 272 597
Email: stepan.cerny@homolka.cz

Mgr. Rudolf Maťha, Dis.

Vrchní sestra
Telefon: +420 257 273 429
Email: rudolf.matha@homolka.cz
      
Sekretariát Kardiochirurgického oddělení
Telefon: +420 257 272 597
Email: kch.sekretariat@homolka.cz

 Jednotka intermediární péče

                                

MUDr. Vít Jirásek

Vedoucí lékař chirurgické péče na JIMP
Tel: +420 257 272 753, +420 257 272 754
Email: vit.jirasek@homolka.cz

 

Bc. Martina Jechová

Staniční sestra
Jednotka intermediární péče
Telefon: +420 257 272 753, +420 257 272 689
Email: martina.jechova@homolka.cz

Lůžkové oddělení standard

MUDr. Aleš Klváček

Vedoucí lékař
Email: ales.klvacek@homolka.cz

Jana Mudrová
Staniční sestra
Tel: +420 257 272 775, +420 257 272 666
Email: jana.mudrova@homolka.cz

 

Jednotka pooperační a resuscitační péče

MUDr. Petr Plášil

Vedoucí lékař
Email: petr.plasil@homolka.cz

Bc. Jana Dvorská

Staniční sestra
Tel: +420 257 272 659, +420 257 272 661
Email: jana.dvorska@homolka.cz

Operační sály

MUDr. Martin Michel

Vedoucí lékař
+420 257 272 668, +420 257 272 597
Email: martin.michel@homolka.cz

 

Monika Klepetková

Úseková sestra
Tel: +420 257 272 215
Email: monika.klepetkova@homolka.cz

Kardiochirurgické ambulance

MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D

Vedoucí lékař kardiochirurgických ambulancí

Email: Miroslav.Kocik@homolka.cz

                                                            

Zuzana Luběnová

Sestra

Tel.:  + 420 731 680 783

Email: zuzana.lubenova@homolka.cz

Poradna pro vrozené srdeční vady v dospělosti

Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.

Vedoucí lékař
+420 257 273 041
Email: jana.popelova@homolka.cz