V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Kontakty na vedoucí pracovníky

Kardiochirurgické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, jehož služby jsou určeny všem nemocným s chorobami kardiovaskulární soustavy, tedy srdce a cév. Pod jednou střechou zde najdete řadu moderních vyšetřovacích metod ke stanovení přesné diagnózy, široké spektrum léčebných postupů od konzervativní terapie přes miniinvazivní zákroky až ke složitým operacím a také odborníky mnoha specializací, nejen chirurgických, kteří jsou schopni podle Vašich obtíží sestavit a realizovat ten nejoptimálnější léčebný postup právě pro Vás.

Na Kardiochirurgickém oddělení Nemocnice Na Homolce o Vás bude pečovat tým vysoce erudovaných a zkušených lékařů, mezi něž patří kardiochirurgové, kardiologové a specialisté pro intenzívní péči. Každodenní péči o nemocné zajišťují specializované sestry, především na jednotkách intenzivní a semiintenzivní péče. Celý tento tým je připraven poskytovat pacientům maximální servis 24 hodin denně.

MUDr. Ivo Skalský, Ph.D., MBA
Primář Kardiochirurgického oddělení
Telefon: + 420 257 272 523, + 420 257 272 597
Email: ivo.skalsky@homolka.cz

MUDr. Martin Michel

Zástupce primáře
Telefon: +420 257 272 753
Email: Martin.Michel@homolka.cz

Mgr. Rudolf Maťha, Dis.

Vrchní sestra
Telefon: +420 257 273 429
Email: rudolf.matha@homolka.cz
      
Sekretariát Kardiochirurgického oddělení
Telefon: +420 257 272 597
Email: kch.sekretariat@homolka.cz
 

 Jednotka intermediární péče

MUDr. Vít Jirásek

Vedoucí lékař chirurgické péče na JIMP
Tel: +420 257 272 753, +420 257 272 754
Email: vit.jirasek@homolka.cz

 

Bc. Martina Jechová

Staniční sestra
Jednotka intermediární péče
Telefon: +420 257 272 753, +420 257 272 689
Email: martina.jechova@homolka.cz

 

Lůžkové oddělení standard

MUDr. Aleš Klváček

Vedoucí lékař
Email: ales.klvacek@homolka.cz

 

 

Jana Mudrová
Staniční sestra
Tel: +420 257 272 775, +420 257 272 666
Email: jana.mudrova@homolka.cz

 

Jednotka pooperační a resuscitační péče

 

MUDr. Petr Plášil

Vedoucí lékař
Email: petr.plasil@homolka.cz

Bc. Jana Dvorská

Staniční sestra
Tel: +420 257 272 659, +420 257 272 661
Email: jana.dvorska@homolka.cz

 

Operační sály

 

MUDr. Martin Michel

Vedoucí lékař
+420 257 272 668, +420 257 272 597
Email: martin.michel@homolka.cz

 

Monika Klepetková

Úseková sestra
Tel: +420 257 272 215
Email: monika.klepetkova@homolka.cz

Kardiochirurgické ambulance

 

 

MUDr. Miroslav Kocík, Ph.D

Vedoucí lékař kardiochirurgických ambulancí

Email: Miroslav.Kocik@homolka.cz

                                                            

Zuzana Luběnová

Sestra

Tel.:  + 420 731 680 783

Email: zuzana.lubenova@homolka.cz

 

Poradna pro vrozené srdeční vady v dospělosti

 

Doc. MUDr. Jana Rubáčková Popelová, CSc.

Vedoucí lékař
+420 257 273 041
Email: jana.popelova@homolka.cz