Robotické operace srdce

Robotické operační systémy zvyšují přesnost, kontrolu a zručnost provedení chirurgického zákroku na úroveň, která není dosažitelná pouhým lidským faktorem. Zároveň umožňují chirurgům provádět takové typy minimálně invazivních operací, které nejsou proveditelné s použitím dosud existujících technologií. Pro pacienta představují robotické operační systémy dosažení nejvyšší možné bezpečnosti operace. Nemocnice Na Homolce je národním i mezinárodním multioborovým referenčním a školícím centrem pro robotickou chirurgii a nabízí české i evropské veřejnosti jedinečnou možnost poznatků a zkušeností z tohoto nově se rozvíjejícího oboru. Kardiochirurgické oddělení Kardiocentra Nemocnice Na Homolce je jediným pracovištěm v České republice, které provádí robotické srdeční operace.

Prováděné výkony:

  • Robotické provedení aortokoronárního bypassu
  • Robotická implantace kardiostimulační elektrody u poruch srdečního rytmu
  • Robotický uzávěr defektu srdeční mezisíňové přepážky

Jak vypadá bypass provedený robotem?

Aortokoronární bypass se provádí u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, tedy s nedokrevností srdečního svalu v důsledku zužování srdečních (koronárních) tepen. 
Aortokoronární bypass je vlastně odbočka, kterou se obchází zúžené nebo uzavřené místo na koronární (věnčité) tepně. K vytvoření odbočky se při této operaci využívá tepna z vnitřní stěny hrudníku. Celá operace se provádí za pomoci robota přes 4 vpichy na levé straně hrudníku. Nejdelší z vpichů má 12 mm a na hrudníku není nutné provést žádný chirurgický řez. „Operace začíná tak, že do hrudníku pacienta se zasunou nástroje, které jsou neseny operačními rameny robota,“ uvádí primář Černý a pokračuje: „pomocí těchto nástrojů chirurg odebere malou tepnu z vnitřní stěny hrudního koše, tzv. vnitřní prsní tepnu.  S použitím robota může chirurg odebrat tepnu velmi precizně a zároveň si ji připravit k napojení na postiženou koronární tepnu. Po této fázi operace je nemocný pomocí malého řezu v třísle připojen na mimotělní oběh krve. Používají se při tom speciální kanyly a také speciální katetr, který v další fázi operace umožní uzavření průtoku krve do srdce. Další fází operace je již provedení vlastního napojení předem odebrané tepénky na  koronární tepnu. Toto napojení provádí kompletně robot podle pokynů chirurga. K napojení se používá drobný steh o tloušťce o něco silnější než je lidský vlas. Po obnovení srdeční funkce se ukončí mimotělní oběh krve, robot svou kamerou ještě zkontroluje operační pole uvnitř hrudníku a operace končí.“

Pro jaké pacienty je vhodný robotický zákrok?

Tento typ zákroku je vhodný pro mladší pacienty s postižením jedné, maximálně dvou koronárních tepen, u kterých je alternativou klasická operace nebo se zvažuje zavedení stentu, ovšem s vyšším rizikem horšího výsledku.

Jaký přínos má roboticky provedený zákrok z hlediska pacienta a z hlediska operatéra?

Oproti klasické operaci je zcela jasná výhoda v provedení operace bez nutnosti otevřít hrudník. Mnohem menší jsou tak bolesti rány, odpadají problémy s hojením rány. Celý hrudník je stabilní a není třeba čekat celých 6 týdnů než kosti srostou, nemocný se může zapojit do práce či normálního života mnohem dříve.  Malé rány samozřejmě nejsou vidět, tento aspekt hraje ale spíše roli u mladších žen s jiným typem srdečního onemocnění. Odpadají i problémy s případnou infekcí v ráně.
Oproti zavedení stentu je výhodou delší trvanlivost vlastní tepénky použité k bypassu ve srovnání s kovovým stentem. Přitom doba zotavení je jen o několik málo dnů delší než u stentu a vůbec se to nedá srovnávat se situací, kdy nemocný volil mezi stentem a klasickou operací z velkého řezu. Další výhodou oproti stentu je to, že není třeba užívat tak silné léky na ředění krve, bez kterých by se jinak stent ucpal.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace