Onemocnění aorty

Definice

Aorta je největší tepnou lidského těla, a proto její onemocnění může závažně ohrozit zdraví i život pacienta. Mohou ji postihnout jak vrozené tak získané anomálie. Kardiologie a kardiochirurgie se zabývá onemocněním hrudního úseku aorty, zejména vzestupné aorty a aortálního oblouku.

Příčiny

Mezi vrozené vady patří především koarktace aorty. Jedná se zúžení aorty většinou za odstupem levé podklíčkové tepny, které způsobuje překážku proudu krve. Častější získaná onemocnění aorty mohou být způsobena traumatem, zánětlivým či degenerativním postižením nebo aterosklerózou. Důležitou roli zde hraje hypertenze. Postižení stěny aorty může vést k rozvoji lokalizované výdutě (aneurysmatu) aorty. Při natržení vnitřní vrstvy stěny aorty s následným průnikem krve se vytváří v aortální stěně kanál, který se může propagovat po různě dlouhém úseku aorty a jejích větví. Jde o tzv. disekci aorty.

Příznaky

Onemocnění aorty může dlouho probíhat bez příznaků. Případné symptomy jsou dány charakterem a lokalizací postižení aorty. Koarktace aorty působí vzestup krevního tlaku ve větvích aortálního oblouku, tedy přibližně na horní polovině těla. Proto je spojena rozdílem pulsu a krevního tlaku na horních a dolních končetinách. U akutní disekce aorty nejčastěji dominuje náhle vzniklá krutá bolest na hrudi s propagací do krku či do zad. Dále mohou být přítomny příznaky dané postižením větví aorty, např. z poruchy prokrvení končetin nebo neurologické příznaky při postižení krkavic (cévní mozková příhoda). Může dojít i rozvoji srdečního selhání či šokového stavu nebo náhlému úmrtí při ruptuře aorty. Aneurysma aorty může dlouho probíhat bezpříznakově. S postupným rozšiřováním se může projevit příznaky i z útlaku na okolní orgány např. bolestí na hrudi, chrapotem, kašlem či poruchami polykání. Vzhledem k rozšíření aortálního prstence je často provázeno nedomykavostí aortální chlopně, která může vést k srdečnímu selhání. Ruptura aneurysmatu s následným krvácením do hrudníku má velmi špatnou prognózu.

Vyšetření

Fyzikálním vyšetřením můžeme zjistit systolický šelest z nedomykavosti aortální chlopně, která může provázet jak aneurysma aorty tak aortální disekci. U koarkatce aorty je šelest systolický a je lokalizovaný mezi lopatkami. Prostý snímek hrudníku může odhalit dilataci hrudní aorty. Důležitým vyšetřením je echokardiografie, tedy ultrazvukové vyšetření srdce. Echokardiografickým vyšetřením přes hrudní stěnu bývá přehledná jen aortální chlopeň, kořen aorty a část vzestupné aorty event. oblouku. Proto v některých případech může být provedena jícnová echokardiografie, která přehledně zobrazí i sestupnou hrudní aortu. Důležitou zobrazovací metodou je výpočetní tomografie (CT). Pomocí CT můžeme přesně změřit šíři aorty a vyloučit nebo potvrdit přítomnost případné aortální disekce. Ve specifických situacích (koarktace aorty, úvaha o opakované operaci aorty) může být vhodné provedení magnetické rezonance. Invazivní katetrizační vyšetření (aortografie, koronarografie, popř. invazivní měření tlaků u koarktace aorty) provádíme zpravidla jen u stabilních pacientů před zvažovanou operací, zatímco u akutní disekce indikujeme urgentní operaci jen na základě neinvazivních vyšetření.

Léčba

U koarktace aorty je řešení zpravidla chirurgické a spočívá v odstranění zúženého úseku aorty. U asymptomatických malých výdutí aorty je možno volit konzervativní postup spočívající v důsledné medikamentózní léčbě hypertenze a systematickém sledováním nemocného. Chirurgické řešení je pak indikováno při dosažení určité říše aorty, při rychlém zvětšování výdutě či kdykoli při vzniku symptomů. Neprodlené chirurgické řešení je také jedinou možností, jak zvrátit velmi špatnou prognózu pacientů s akutní disekcí aorty. Tento několikahodinový výkon patří k nenáročnějším kardiochirurgickým operacím. Vyžaduje zcela individuální přístup a může zahrnovat náhradu různě dlouhého úseku aorty, aortální chlopně i rekonstrukci koronárních tepen či větví aortálního oblouku.

 


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace