Ischemická choroba srdeční

Definice

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je onemocnění koronárních (věnčitých) tepen (tepny, zásobující krví vlastní srdeční sval), vedoucí k jejich zužování a následně k nedostatečnému zásobení srdečních buněk krví. Patří sem také stavy po srdečním infarktu a námahová angina pectoris (bolesti na hrudi při námaze).

Příčiny

Příčinou ICHS je ateroskleróza (kornatění) věnčitých tepen, kdy postupně dochází ke zmenšování jejich průsvitu (ucpávání). Takto postižené tepny nejsou schopny přivádět dostatečné množství krve k buňkám srdečního svalu a způsobují jejich nedokrevnost (ischemii).

Příznaky

ICHS se nejčastěji projevuje jako bolest na prsou buï při určitém stupni námahy (námahová angina pectoris) nebo v klidu (infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris).

Vyšetření

Základem vyšetření je pečlivý rozhovor s nemocným (odběr anamnézy), běžné tzv. fyzikální vyšetření (pohled, poklep, poslech, pohmat) a elektrokardiogram (EKG). Zlatým standardem ve vyšetření ICHS je katetrizační vyšetření (koronární angiografie, koronarografie), kdy se vyšetří přímo koronární tepny za pomoci speciálních cévek (katetrů). K dalším pomocným vyšetřením patří ultrazvukové vyšetření (echokardiografie), eventuálně metody zobrazující koronární tepny nebo zásobení srdce krví (scintigrafie, CT, magnetická rezonance); tato vyšetření se mohou provádět v klidu nebo při zátěži. Vyšetření bývá doplněno odběrem krve ke stanovení ukazatelů poškození srdce (troponin), parametrů vnitřního prostředí, známek poškození dalších orgánů a hladiny cholesterolu.

Léčba

V léčbě ICHS existuje několik možností. V našich podmínkách běžně dostupnou metodou je tzv. perkutánní koronární intervence (koronární angioplastika); její podstatou její rozšíření zúžené tepny za pomoci tenkých drátků a balonků, které se nafouknou v místě uzávěru věnčité tepny a tím roztáhnou postižené místo. V drtivé většině případů je současně do tohoto místa implantován tzv. koronární stent (drátěná trubička, která pomáhá udržet tepnu průchodnou). V některých případech je potřeba kardiochirurgická léčba – srdeční operace, při níž se přemostí zúžená místa tzv. by-passy. Současně s těmito intervenčními postupy (někdy ale i jako jedinou léčbu) podáváme léky zabraňující shlukování krevních destiček a tvorbě krevních sraženin, dále léky, působící ochranně na srdeční sval a zvyšující jeho toleranci k námaze a léky snižující hladinu cholesterolu. Zcela zásadní jsou režimová opatření – je nutné zanechat kouření, omezit jídla s vyšším obsahem cholesterolu a živočišných tuků, často je vhodná redukce hmotnosti a pravidelné cvičení.

Je však třeba si uvědomit, že léčíme pouze následky koronární aterosklerózy; ateroskleróza jako taková je nemoc dosud nevyléčitelná!


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 1221.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace