V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Pracoviště

Pracoviště Kardioanesteziologického oddělení

Jednotka pooperační a resuscitační péče pro kardiochirurgické pacienty

Vedoucí lékař:

MUDr. David Doubek

Tel: +420 257 272 682
Email: david.doubek@homolka.cz

Staniční sestra:

Mgr. Jana Matušíková
Tel: 257 272 661
Email: jana.matusikova@homolka.cz


Kde nás najdete

Barva výtahu: oranžový, bílý

Na tomto oddělení zajišťujeme péči o pacienty po kardiochirurgických operačních výkonech.
Úzce však spolupracuje i s oddělením Jednotky intermediální péče (JIMP) a se standardním lůžkovým oddělením.

Konziliárně pak působíme v rámci Kardiocentra i na ostatních jednotkách intenzivní péče.
Spolu s lékaři Kardiologického oddělení a Oddělením biomedicínského inženýrství se podílíme na programu mimotělních podpor oběhu u pacientů v kardiogenním šoku.

Kardiochirurgické operační sály

Vedoucí lékař:

MUDr. Pavel Jehlička
Tel: +420 257 272 662
Email: pavel.jehlicka@homolka.cz

Staniční sestra:

Bc. Andrea Kaucká
Tel: +420 257 272 235
Email: andrea.kaucka@homolka.cz

Kde nás najdete

Umístění: 2. patro hlavní budovy Nemocnice Na Homolce
Barva výtahu: oranžový, bílý