Perfuzní SPECT myokardu při farmakologické zátěži

Stručný popis

Použité radiofarmakum (99mTc-MIBI) je aplikováno při dipyridamolovém testu a je akumulováno myokardem v závislosti na jeho perfúzi. Na tomografických řezech a 3D modelu levé komory je názorně zobrazena míra perfúze myokardu při farmakologické zátěži. Vyšetření je prováděno s tzv. transmisní korekcí atenuace, která výrazně omezuje častou falešnou pozitivitu scintigrafie v oblasti zadní stěny L.K. Při vyšetření jsou rovněž stanoveny funkční parametry L.K v klidu a je orientačně posouzena kinetika segmentů L.K. Při pozitivitě testu je vhodné doplnit klidové vyšetření pro odlišení klidové ischémie od ischémie vyvolané „steal“ fenoménem (provádíme v jiný den). Farmakologickou zátěž provádíme jen v případě, že pacient není schopen z extrakardiálních důvodů absolvovat ergometrickou zátěž nebo má blok levého Tawarova raménka.

Obecné indikace

a) Diagnostika ICHS:
přítomnost ischémie, 
lokalizace ischémie (povodí), 

rozsah a závažnost ischémie;

 

b) Posouzení hemodynamické významnosti stenóz prokázaných koronarograficky

c) Vyhodnocení rizik (prognostika):

po infarktu myokardu,

před chirurgickými výkony spojenými s rizikem infarktu myokardu; 

d) Posouzení efektu terapie:
 revaskularizační, 

 
farmakologické, 
 

změna životního stylu.

e) Detailní kritéria vhodnosti indikace jsou uvedena zde a zde.

Obecné kontraindikace

Těhotenství 

Vyšetření je spojeno sice jen s malou radiační zátěží, nesmí však být samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta. 

Kontraindikace k dipyridamolovému testu: anamnéza bronchospasmu, plicního onemocnění (např. astma, plicní hypertenze), systémová hypotenze < 90 mmHg, těžké onemocnění mitrální chlopně, těžká aortální stenóza, těžká obstrukční hypertrofická kardiomyopatie, těžká ortostatická hypotenze, přecitlivělost na dipyridamol, infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris v posledních 2 dnech, těhotenství nebo laktace.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Je možné, aby se pacient před vyšetřením lehce nasnídal. Je vhodné, aby pil více tekutiny.

Ošetřující lékař zváží kontraindikace dipyridamolového testu: anamnéza bronchospasmu, plicního onemocnění (např. astma, plicní hypertenze), systémová hypotenze < 90 mmHg, těžké onemocnění mitrální chlopně, těžká aortální stenóza, těžká obstrukční hypertrofická kardiomyopatie, těžká ortostatická hypotenze, přecitlivělost na dipyridamol, infarkt myokardu nebo nestabilní angina pectoris v posledních 2 dnech, těhotenství nebo laktace.

Ošetřující lékař vysadí alespoň 2 dny předem léky obsahující methylxanthiny (např. Spophyllin retard, Theo-Dur, Ephesthmin, Euphylong, Oxyphyllin, Teotard, Théoplus, Xantedryl, Xantedrylettae, Duolip, Ersilan, Lipostabil). 

Pacient nesmí alespoň 12 hodin předem pít kávu, čaj, limonády s kofeinem, kakao a ni jíst čokoládu nebo banány.

 

Žádanka na vyšetření.


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace