NFH pomohl

 • Významným projektem, na jehož uskutečnění se Nadační fond Homolka podílel, bylo otevření Centra robotické chirurgie. Nemocnice Na Homolce se stala prvním pracovištěm v České republice vybaveným multioborovým robotickým operačním sálem a zároveň slouží jako výukové centrum České republiky pro tuto operativu.
 • Unikátním projektem, na jehož uskutečnění se Nadační fond Homolka finančními dary podílel, byl projekt - Centrum magnetické srdeční navigace. V České republice dosud žádné takové centrum nepracuje a NNH je prvním zařízením ve státě, disponujícím od roku 2007 tímto systémem. Zároveň bude výukovým centrem České republiky pro tuto operativu. Fotografie ze setkání s dárci a příznivci NFH v novém Centru magnetické srdeční navigace, na jehož uskutečnění NFH významně přispěl.
 • Nadační fond Homolka podpořil projekt, spojený se zajišťováním náhrady temporomandibulárního kloubu (TMK). Totální náhrada TMK je v ČR novým unikátním výkonem. Tento zákrok, zajišťovaný lékaři oddělení ORL Nemocnice Na Homolce, zlepšuje pacientům kvalitu jejich života a vrací je do běžného života, z něhož je toto závažné onemocnění může zcela vyčlenit.
 • Nadační fond Homolka se podílel na pořízení tříbodového neurochirurgického držáku hlavy „Mayfield“, sloužícího k fixaci hlavy nemocného během mikroneurochirurgických výkonů především u operací nádorů mozku.
 • Nadační fond Homolka se podílel na pořízení defibrilátoru Lifepak 20 včetně monitorovacího zařízení, určeného pro oddělení ARO.
 • Nadační fond Homolka se podílel na pořízení zátěžového běžícího pásu pro jednotku srdečního selhání kardiologického oddělení
 • Nadační fond Homolka významně přispěl na pořízení komplexního systému pro bronchoskopické vyšetření.
 • Nadační fond Homolka se podílel na pořízení autofluorescenčního bronchoskopického systému
 • Nadační fond Homolka se podílel na zakoupení externího defibrilátoru a resuscitačního vozíku pro multifunkční katetrizační pracoviště kardiologického oddělení
 • Nadační fond Homolka se podílel na pořízení fólií do oken dětského oddělení
 • Nadačního fondu Homolka přispěl oddělení nefrologie na 2 cyklotrenažery pro Klub dialyzovaných a transplantovaných sportovců, jejichž využití je součástí rehabilitačního programu těchto pacientů.
 • Za přispění Nadačního fondu Homolka využíval Klub rodičů dětí s poruchou metabolismu tuků bazén v Nemocnici Na Homolce k pravidelnému cvičení svých členů. Finanční příspěvky také částečně hradily letní výcvikové pobyty dětí. „Váš velice potřebný dar pro náš Klub hypercholesterolemických dětí byl využit nejen pro letní pobyt, ale i pro podzimní výlety, na vydávání časopisu Cholesterol a pro rozvoj dalších aktivit, spojených s vytvářením správných stravovacích návyků v rizikových rodinách, s informováním o zdravém způsobu výživy a o nových poznatcích v léčbě hypercholesterolemie.“ Z děkovného dopisu vedení klubu.
 • Nadační fond Homolka přispěl Klubu AA Homolka na letní pobyt alergických dětí u moře. Díky podpoře se pobytu mohly účastnit i děti, jejich rodiče by jim z vlastních finančních prostředků nemohli pobyt dopřát. „Třítýdenní pobyt u moře probíhal ke všeobecné spokojenosti všech dětí a zdravotně jim prospěl. Také díky nadačnímu příspěvku se podařilo původní plnou cenu zájezdu snížit tak, aby byla umožněna přímořská léčba i dětem z průměrně finančně situovaných rodin“. Z děkovného dopisu Klubu AA.
 • Nadační fond Homolka každoročně významně přispěl na další vzdělávání zdravotníků
 • Nadační fond Homolka je pravidelným spolupořadatelem Anesteziologických dnů, konaných v Nemocnici Na Homolce.
 • Rovněž přispěl na organizaci celostátních Pracovních dnů České neurochirurgické společnosti, kterých se v Praze zúčastnilo na dvě stě odborníků z tuzemska i ze zahraničí.

Běžný provoz v Nemocnici Na Homolce je obnoven. Kontaktujte příslušná oddělení a objednejte se ke svému lékaři.

Od 1. 6. 2020 jsou v Nemocnici Na Homolce při dodržení následujících pravidel a doporučení povoleny návštěvy hospitalizovaných pacientů. Pokyny a doporučení pro návštěvy zde.

V případě podezření na onemocnění koronavirem volejte číslo 224 972 222. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace