Dárcovství

Dárcovství není sponzoring.Proč má být firma filantropická?

Pověst firmy je pro její obchodní a investorské vztahy velmi důležitá. Podnik, který chce dokázat, že si zaslouží přízeň svých investorů a věrnost svých zákazníků i zaměstnanců, musí umět víc než pouze zvládat obchodní strategii. Potřebuje se vepsat do jejich povědomí i tím, že dokáže reflektovat svůj širší sociální rozměr. Odpovědné chování firmy ve společnosti je důkazem její skutečné stability. To, že firma ke společnosti, ve které působí, nepřistupuje jako k pouhému článku ve svém výrobním procesu, je pro významné podniky již samozřejmostí. Jednou z možností, jak prokázat stabilní a dlouhodobě zodpovědný přístup, je firemní filantropie.

Co je dárcovství?

Dar je souhrn hmotných i nehmotných statků, které dárce dává a obdarovaný přijímá. Proces daru upravuje darovací smlouva, přičemž dárce nevyžaduje od obdarovaného žádné protiplnění. Firma si může dar odečíst ze základu daně, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně však lze snížit o 5 procent ročně.

Co je sponzoring?

Sponzorství je nástroj komunikace na podporu určité události, akce, produktu nebo služby. Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Sponzorský příspěvek je tedy „dar s protiplněním“. Náklady na sponzoring jsou součástí firemních rozpočtů a nijak nesouvisejí s odpočtem z daní, jako je tomu u darů.

(V textu použity informace z Fóra dárců - www.donorsforum.cz)

Děkujeme za vyplnění Darovací smlouvy, jejíž originál je třeba zaslat ve dvojím vyhotovení na adresu Nadačního fondu Homolka. Jakmile bude darovaná částka na účtě fondu, dárce obdrží potvrzení o tomto daru. O využití daru bude dárce informován.

Darovací smlouvy ke stažení

Darovací smlouva - fyzická osoba
Darovací smlouva - právnická osoba

 

Brožura Nadačního fondu NNH

Brožura ke stažení v pdf

Brozura Nadacniho fondu Nemocnice na Homolce

 


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace