Program

Rozvoj specializované paliativní péče ve zdravotnickém zařízení

Program ke stažení

08:00 – 08:30

Registrace účastníků
08:30 – 09:00

Zahájení konference 

MUDr. Petr Polouček, MBA - ředitel Nemocnice Na Homolce
Mgr. Ivana Kirchnerová - náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Na Homolce

Úvod do problematiky

09:00 – 09:25 Paliativní péče jako nezbytná součást moderní nemocnice
PhDr. Martin Loučka, PhD. - ředitel centra paliativní péče
09:25 – 09:45 Role lékaře v paliativní péči

prim. MUDr. Irena Závadová - vedoucí zdravotnického týmu Cesty domů

09:45 – 10:05 Nemocniční paliativní tým - jak Vám může pomoci?

Mgr. Kateřina Ledererová - vedoucí sestra Podpůrného a paliativního týmu FNKV

10:05 –10:25 Specifika péče o pacienty v ambulanci paliativní medicíny

MUDr. Kateřina Krejčí - Domácí hospic Most k Domovu

10:25 – 10:45 Diskuze
11:00 – 11:20 Coffee Breake

Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Na Homolce

11:20 – 11:35 Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Na Homolce

MUDr. Pavel Rutar - vedoucí lékař

11:35 – 11:55 Multidisciplinární paliativní tým v Nemocnici Na Homolce

Mgr. Andrea Švadlenková – koordinátor paliativního týmu

11:55 – 12:20 Sociální pracovník v MDTPP v NNH – kazuistiky

Bc. Dagmar Martínková – zdravotně sociální pracovník

Bc. Ivana Fenclová - zdravotně sociální pracovník 
12:20 – 12:35 Psychologická podpora u pacientů s nepříznivou prognózou – kazuistika

Doc. PhDr. Lenka Krámská, PhD. - vedoucí klinický psycholog

12:35 – 12:50 Oběd

Příklady dobré praxe paliativní péče

13:30 – 13:50 Role sestry v paliativní péči v NNH

Mgr. Andrea Bareva, všeobecná sestra

13:50 – 14:10  Farmakologická léčba pacientů v paliativní péči - kazuistika

PharmDr. Milada Halačová, PhD. – vedoucí oddělení klinické farmacie NNH

14:10 – 14:25 Paliativní péče na jednotce intenzivní péče – kazuistika
Kazuistika z neurochirurgické jednotky intenzivní péče

Ondřej Burian  všeobecná sestra, NNH

Bc. Andrea Radová - všeobecná sestra, NNH

14:25 – 14:40 Spirituální péče o pacienty v NNH – kazuistika

Mgr. Petra Kašperová Poldaufová - kaplan

14:40 Zakončení akce a výdej certifikátů


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace