Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

Robotický operační systém

Technologický vývoj ve světové medicíně dal v uplynulých patnácti letech vzniknout řadě nových operačních či intervenčních technik, zejména tzv. miniinvazivní (laparoskopické) chirurgii. Operace "klíčovou dírkou", jak se těmto technikám také říká, jsou šetrnější k pacientovi, zkracují dobu léčení i rekonvalescence, a v důsledku toho jsou ekonomicky výhodnější pro společnost. Další stupeň rozvoje miniinvazivních metod představuje počítačem asistovaná chirurgie a využití robotů.

Robotické operační systémy zvyšují přesnost, kontrolu a zručnost provedení chirurgického zákroku na úroveň, která není dosažitelná pouhým lidským faktorem. Zároveň umožňují chirurgovi provádět takové typy minimálně invazivních operací, které nejsou proveditelné s použitím dosud existujících technologií. "Laparoskopické nástroje jsou dlouhé většinou kolem 33 cm a jsou rovné, nemají žádné ohebné koncovky, takže se s nimi dá operovat jenom v přístupných oblastech. Zatímco koncovky robotických nástrojů jsou pohyblivé, v podstatě jako ruka, přestože mají jen 5 nebo 8 mm, dá se s nimi tedy velmi dobře manipulovat i "za rohem", v nepřístupných oblastech, v tom je obrovská výhoda proti laparoskopickým nástrojům," vysvětluje MUDr. Michal Toběrný z Chirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce.

Pro pacienta představují robotické operační systémy dosažení nejvyšší možné bezpečnosti operace. "Bezpečnost těchto operací spočívá v několika aspektech: za prvé obraz, který chirurg vidí, je trojrozměrný, zatímco při laparoskopii vidí monitor, na kterém je obraz dvojrozměrný, a ten třetí rozměr - hloubku dohání svou zkušeností. Takže přehled v operačním poli je daleko přesnější. Riziko se minimalizuje také tím, že robot zamezí pohybům, o kterých si myslí, že mohou být nebezpečné, a vyžaduje potvrzení takového pohybu nebo zásahu znovu operatérem. Koncovky robotických nástrojů jsou daleko přesnější, protože nepřenášejí třes operatéra. Když operuje třeba šest hodin laparoskopicky, s těmi dlouhými nástroji, tak se přesnost pohybů samozřejmě s únavou snižuje. Tomu robot zamezí. Navíc chirurg při práci s robotem sedí a má opřené ruce, takže je méně unavený, zatímco stát několik hodin se zdviženýma rukama s nástroji je vyčerpávající," vyjmenovává MUDr. Toběrný, MBA pozitiva robotiky.

V současné době se robotické operační systémy používají na předních pracovištích ve světě, koncept inteligentního/robotického operačního sálu je do budoucna považován za standard indikovaných typů operačních výkonů.

 

Operační robot se skládá z tzv. operační konzoly (neboli multimotorického víceramenného systému - robot v Nemocnici Na Homolce má čtyři ramena), přístrojové věže (vozík s dalšími komponenty systému) a tzv. ovládací konzoly neboli pracoviště operatéra, který odtud řídí pohyby robota. Součástí systému jsou oborově odlišná síta operačních nástrojů, která jsou sestavena podle typu prováděného výkonu.

Chirurg sedí u ovládací konzoly, má dokonalý přehled v operačním poli díky trojrozměrnému obrazu, který sleduje, a rukama ovládá táhla se speciálními koncovkami, která přenášejí přesně pohyby rukou operatéra na operační ramena s nástroji.

Robotický operační systém da Vinci 1200 byl v Nemocnici Na Homolce nainstalován v průběhu srpna roku 2005. "Jedná se o první instalaci tohoto typu v České republice. Nyní zde probíhá ve spolupráci s VZP roční pilotní projekt. Během něj bude stanovena skutečná výše nákladů na výkony prováděné s využitím robotické chirurgie, a získáme tak přesné údaje pro kalkulaci cen výkonů robotické chirurgie pro pojišťovny," říká MUDr. Toběrný. Všechen odborný personál absolvoval školení robotické chirurgie v Paříži a Insbrucku, dále ve Spojených státech na univerzitních pracovištích, se kterými spolupracuje výrobce robotického zařízení, firma Intuitive Surgical. V průběhu uplynulého roku získaly všechny odborné týmy mezinárodní certifikace pro práci s robotickými systémy," vysvětluje MUDr. Pavel Beňo, primář Chirurgického oddělení Nemocnice Na Homolce, a dodává: "V prvním roce v rámci pilotního provozu počítáme se 100-160 operacemi a domníváme se, že v několika málo letech bychom se mohli dostat na 500-600 operací ročně," říká MUDr. Beňo.

Fotogalerie: Robotická chirurgie

Insite_3d_view_with_hands_on_controls.jpg patient_cart_front_view_with_instruments.jpg Chirurgicky_roboticky_system_da_Vinci_5.jpg Chirurgicky_roboticky_system_da_Vinci_4.jpg Obr. 1 robot ovl konzole.jpg DSC_0068.jpg 243-4391_IMG (2).jpg DSC_0032.jpg 243-4349_IMG.jpg robotika-1.jpg

Výběr oddělení