Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

CT - VÝPOČETNÍ (POČÍTAČOVÁ) TOMOGRAFIE

Výpočetní tomografie (dále jen CT) je vyšetřovací metoda, která speciálním způsobem využívá rentgenových paprsků a umožňuje podrobné zobrazení jednotlivých částí těla v tenkých vrstvách (pojem "tomografie" znamená zobrazování v řezech). Využívá se při diagnostice široké škály chorob i pro vedení některých speciálních léčebných výkonů. Největší nevýhodou tohoto vyšetření je, že vystavuje pacienta významné expozici ionizujícího záření. Proto smí být prováděno jen v indikovaných případech - t.j. existuje-li jasný medicínský důvod vyšetření. Pro zobrazení cév, ale i struktury parenchymových orgánů a charakteristiku patologických lézí je nutné během vyšetření podání jodové kontrastní látky do žíly.

CT pracoviště

Oddělení radiodiagnostiky se nachází ve 4. patře nemocnice. Je vybaveno těmito CT přístroji:

SIEMENS Somatom Definition Flash 2x128, je nejmodernější komerčně dostupný CT přístroj na světě. Má robustní konstrukci, disponuje dvěma rentgenovými lampami a má vysokou propustnost pacientů. Je vhodný pro všechna vyšetření jednotlivých částí lidského těla. Současně lze zde provádět nejmodernější vyšetřovací postupy, jako je CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT) nebo CT vyšetření srdce, včetně CT koronarografie. Tento přístroj je využíván i pro perfuzní vyšetření orgánů, zejména mozku. Dále je možné na tomto přístroji provádět virtuální CT kolonoskopie (vyšetření tlustého střeva na CT).

Přístroj disponuje i nejmodernějšími vyšetřovacími protokoly, které se týkají zobrazení tkání Duální energií (lze např. snadno vydělit tepny v lidském těle či určit charakter ledvinového kamene), vyšetření tepen metodou 4D CTAG (zobrazení tepen v prostoru i v čase), velmi rychlé vyšetření Flash modem (samotný náběr dat na CT hrudníku či CT srdce je kratší než 1s). V roce 2012 dokoupila nemocnice nově vydané softwary - rekonstrukční iterativní algoritmy - Safire, které umožňují provádět vyšetření s výrazně sníženou radiační dávkou, až o 50% proti běžným CT přístrojům. Náš CT přístroj umožňuje v současnosti vyšetřovat s nejnižšími dávkami záření na pacienta v České republice při zachování stejné kvality obrazu. Všechna vyšetření jsou dále zpracovávána na multimodalitním rekonstrukčním softwaru SyngoVia.

Spolu s tímto přístrojem používáme pro aplikaci kontrastní látky nitrožilně moderní injektor ULRICH CT Motion umožňující přesné a pohodlné dávkování během vyšetření.

SIEMENS Somatom Sensation 16 je víceřadý CT přístroj, určený v současnosti zejména na provádění diagnostických a léčebných výkonů, které vyžadují kontrolu CT - např. punkce a drenáže cyst nebo abscesů, bioptické odběry patologických tkání, obstřiky nervových kořenů, vertebroplastiky (zpevnění poškozených obratlových těl pomocí kostního cementu), kyfoplastiky (roztažení komprimovaného těla obratle balonkem a následné zpevnění pomocí kostního cementu), radiofrekvenční ablace (tepelné odstranění) patologických ložisek v játrech či plicích i jiných orgánech. Více informací o těchto metodách naleznete pod odkazem intervenční výkony.

V roce 2016 bylo provedeno v Nemocnici na Homolce celkem 16 080 CT vyšetření.

Podle požadované oblasti vyšetření (horní břicho, pánev a pod.) pije pacient vodou rozředěnou kontrastní látku v množství 500 až 1500ml během 30-120 minut před vyšetřením. Je nezbytně nutné, aby pacient dodržel tuto přípravu, celý objem je nutno vypít postupně během určené doby před vyšetřením, ne najednou. Poslední porci kontrastní látky (cca 100ml) by měl dopíjet až před ulehnutím na stůl CT přístroje. Zvláště u delší přípravy je vhodné vyzvednout si kontrastní látku předem tak, aby pacient mohl popíjet již na oddělení nebo doma a během cesty na vyšetření. U akutních vyšetření lze provést CT břicha i bez přípravy trávicí trubice, má však zřetelně nižší výpovědní hodnotu.

Indikace (kdy se má CT vyšetření provést):

Vzhledem k relativně vyšší zátěži zářením, je CT indikováno většinou až jako doplňující vyšetření, které by mělo pomoci při nejasném nálezu na ultrazvukovém vyšetření nebo klasickém RTG snímku. CT je velmi vhodné pro detailní posouzení kostí i plicní struktury, kde ultrazvuk nelze použít.
V akutních (neodkladných) indikacích používáme CT především pro zobrazování hlavy - mozku při cévních mozkových příhodách a úrazech hlavy, dále velmi dobře zobrazí nitrolební krvácení. Spolehlivě zobrazí i úrazové změny orgánů hrudníku, břicha, pánve i zlomeniny kostí.
Další důležitou akutní indikací CT vyšetření je podezření na choroby aorty (srdečnice), jako je výduť nebo disekce (odtržení výstelky) aorty.
CT angiografie (vyšetření cév pomocí CT) se používá především pro zobrazení velkých tepen (aorty, ledvinné tepny, pánevní tepny, krkavice) a také pro zobrazení mozkových tepen. V některých případech může zcela nahradit klasické angiografické vyšetření.

Kontraindikace (kdy se nesmí vyšetření provést) CT vyšetření:

Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky):

Je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést jen v případě ohrožení života).

Vyšetření s kontrastní látkou:

Vyšetření nesmí být provedeno u pacientů alergických na jodové kontrastní látky. V následujících stavech může být vyšetření provedeno pouze v mimořádných případech (vitální indikace - vyšetření je nutno provést pro záchranu života pacienta) a za mimořádných opatření specifických pro daný případ (rozšířená antialergická příprava, asistence anesteziologa, zajištění hemodialýzy atd.):
- gravidita (těhotenství)
- těžké formy polyvalentní alergie
- renální insuficience (porucha vylučovací funkce ledvin)
- neléčená nekorigovaná hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy)
- feochromocytom (nádor produkující katecholaminy).

Před vyšetřením je nutno cíleně pátrat a vyloučit či potvrdit přítomnost kontraindikací. Každý pacient je ošetřujícím lékařem poučen o rizicích nitrožilního podání kontrastní látky a v případě jejího předpokládaného podání během CT vyšetření si ošetřující lékař vyžádá a spolupodepíše pacientův písemný informovaný souhlas s jejím nitrožilním podáním. Při relativních kontraindikacích je nutno zvážit poměr rizika a zisku vyšetření.

V případě léčby cukrovky (diabetu mellitu) léky - antidiabetiky, je vhodné tyto léky ze skupiny Biguanidů na 24 hodin před vyšetřením vysadit. Jedná se především o léky pod označením ADIMET, AVANDAMET, DIAPHAGE, GLIBOMET, GLUCOVANCE, GLUFORMIN, LANGERIN, METFIREX, METFOGAMMA, METFORMIN, SIOFOR, STADAMET, GLUCOPHAGE

Rizika CT vyšetření:

Vzhledem k tomu, že jde o rentgenové vyšetření, je zde riziko z ozáření RTG zářením podobné jako u jiných RTG vyšetření. Celková dávka záření závisí na typu vyšetření a rozsahu vyšetřované oblasti, obecně ale lze říci, že dávka při CT vyšetření je znatelně vyšší než u běžného RTG snímku, je srovnatelná s dávkou u RTG vyšetření s vícečetnými snímky (např. rentgenové vyšetření žaludku či střeva).
Nitrožilní aplikace jodové kontrastní látky může mít nežádoucí účinky: návaly horka, pocení, nevolnost, zarudnutí, svědění, vyrážka a ve zcela výjimečných případech se může objevit i těžká alergická reakce charakteru anafylaktického šoku, vyžadující lékařskou péči a zcela výjimečně i hospitalizaci pacienta.

Objednání k vyšetření:

K vyšetření se pacient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání (osobně či telefonicky na recepci radiodiagnostického oddělení – telefon 257273010), u akutních případů v co nejkratší době po předchozí dohodě ošetřujícího lékaře s radiologem. Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně. O pořadí pacientů jdoucích na vyšetření rozhoduje lékař.

Příprava pacienta před CT vyšetřením:

Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky - t.j. CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic - není nutná žádná speciální příprava. Před CT vyšetřením břicha a pánve je vhodné naplnit trávicí trubici kontrastní látkou, aby byla dobře odlišitelná od ostatních struktur.

Podle požadované oblasti vyšetření (horní břicho, pánev a pod.) pije pacient vodou rozředěnou kontrastní látku v množství 500 až 1500ml během 30-120 minut před vyšetřením. Je nezbytně nutné, aby pacient dodržel tuto přípravu, celý objem je nutno vypít postupně během určené doby před vyšetřením, ne najednou. Poslední porci kontrastní látky (cca 100ml) by měl dopíjet až před ulehnutím na stůl CT přístroje. Zvláště u delší přípravy je vhodné vyzvednout si kontrastní látku předem tak, aby pacient mohl popíjet již na oddělení nebo doma a během cesty na vyšetření. U akutních vyšetření lze provést CT břicha i bez přípravy trávicí trubice, má však zřetelně nižší výpovědní hodnotu.

U CT vyšetření břicha, pánve, hrudníku, krku a mozku, jakož i při CT angiografii a CT srdce je většinou nutno aplikovat do žíly kontrastní látku, proto je před těmito výkony nutná antialergická příprava:

Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky:
Pacient přichází nalačno (lační alespoň 4 hodiny), stejnou dobu nekouří. Tekutiny však přijímá po celou dobu v dostatečném množství.
Premedikace: Antialergická příprava u pacientů s jakoukoliv alergií kortikoidy – Prednison 20mg 12, 6 a 2 hodiny před vyšetřením (případně lze použít jiný antialergický lék). Pokud pacient nemá tuto premedikaci a je třeba podat kontrastní látku, lze před její aplikací podat do žíly jednorázově 200mg Hydrocortizonu (např. u akutních stavů).

Co vzít s sebou na vyšetření:

Řádně vyplněnou žádanku na vyšetření, kde jsou uvedena osobní data pacienta, přesně specifikováno požadované vyšetření a jeho očekávaný přínos, uvedena krátká anamnéza nynějšího onemocnění, údaje o předchozích operacích a intervenčních výkonech v souvislosti s požadovaným vyšetřením. Průvodka musí být vyplněna čitelně (nejlépe psacím strojem či na počítači) a nesmí na ní chybět jméno a podpis indikujícího lékaře a razítko příslušného oddělení či ambulance.
·Zdravotní dokumentaci související s požadovaným vyšetřením, má-li ji k dispozici
· Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést i příslušnou obrazovou dokumentaci (např. RTG snímky, snímky CT nebo MR - ať již v klasické podobě na filmu nebo v digitální podobě na CD apod). Případně požádat v jiné nemocnici o její digitální zaslání mezinemocniční sítí ePACS.
· Pacient přichází řádně poučen a připraven – viz příprava na CT vyšetření
· Na celém RDG oddělení, tedy ani na CT, se neplatí žádný poplatek za provedená vyšetření.

Průběh vyšetření:

Vyšetření provádí erudovaný radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře – radiologa, který má zkušenosti s CT diagnostikou.
Pacient musí odložit kovové předměty, které se nacházejí ve vyšetřované oblasti, neboť by znehodnotily zobrazení. Asistent uloží pacienta na stůl CT přístroje. Většinou se vyšetření provádí vleže na zádech, v některých specifických případech (např. CT kolonoskopie) i vleže na břiše.
V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky asistent či lékař zavede pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je během vyšetření aplikována automatickým injektorem - pumpou v určité fázi vyšetření, v odůvodněných případech podává látku přímo lékař.
Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal (jakýkoliv pohyb znehodnocuje zobrazení), případně dostává pacient mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu.
Celé vyšetření běžně trvá 5-20 minut, je nebolestivé (s výjimkou zavedení kanyly do žíly). Po ukončení vyšetření asistent odstraní kanylu a pacient počká ještě nejméně 15 minut v čekárně, aby mu mohla být v případě výskytu pozdějších komplikací poskytnuta náležitá lékařská péče.

Lékař vyhodnotí získané obrázky, může z nich zhotovit další rekonstrukce, a vyhotoví definitivní nález. Tento proces nicméně může trvat delší dobu, proto většinou není možné předat nález pacientovi ihned po skončení vyšetření. Pacient se ale samozřejmě může zeptat vyšetřujícího lékaře na předběžný nález. Definitivní nález je pak přístupný lékařům naší nemocnice přes nemocniční informační systém, ostatním indikujícím lékařům se zasílá poštou. Obrazová dokumentace se v současné době uchovává pouze v digitální podobě. Každý pacient si může vyžádat kopii svého vyšetření zaznamenaného na CD. CD poskytujeme zdarma. Obrazová data lze zaslat na vyžádání do jiné nemocnice zabezpečenou mezinemocniční sítí ePACS, která funguje po celé České republice.

Speciální vyšetření, která rutinně provádíme na CT

- CT vyšetření srdce s EKG synchronizací (kardio-CT):

CT koronarografie, která je indikována:
- u pacientů s nespecifickými bolestmi na hrudi pro vyloučení koronárního postižení
- pro posouzení anomálií v koronárním řečišti
- pro posouzení průchodnosti aortokoronárních bypassů.

Ve spolupráci s naší kardiologíí – antiarytmickou jednotkou dále provádíme CTAG vyšetření plicních žil a levé síně srdeční u pacientů před katerizační ablací pro fibrilaci síní či jinými arytmologickými výkony a dále jako kontrolní vyšetření po těchto výkonech.

Další částí v programu kardio - CT je morfologické zobrazení všech struktur srdce a velkých cév hrudníku u dospělých pacientů s vrozenými srdečními vadami, kteří jsou sledováni v naší nemocnici a event. re-operováni na naší kardiochirurgii.

- CT Kolonografie:

Se provádí ve spolupráci s našimi i dalšími gastroentorology. Vyšetření umožňuje zobrazit nejen celé břicho, ale pomocí speciálního softwaru i samotný posun celým tračník se zobrazím vnitřku obdobně, jako se zobrazuje na klasické kolonoskopii. Vyšetření je výborným doplňkem ke klasické kolonoskopii ve vybraných případech.

- CT Enterografie:

Zobrazuje kličky tenkého střeva a v současnosti je to jedno z nejlepších vyšetření na tenké střevo vůbec. V řádně naplněných kličkách střeva Mannitolem se dobře hodnotí většina důležitých patologických stavů střev.

- CT perfuze:

Jedná se o dynamické vyšetření po aplikaci kontrastní látky nitrožilně. Zejména tímto způsobem vyšetřujeme akutní stavy mozku při podezření na cévní mozkovou příhodu – iktus. Lze však pomocí tohoto módu vyšetřovat i jiné parenchymové orgány např. játra.

- CT 4D angiografie:

Jde o dynamické vyšetření plnění tepen kontrastní látkou. Takové vyšetření nám umožňuje zhodnotit netěsnost v případě zavedených cévních náhrad, zejména stentgraftů. Touto metodou lze také sledovat směr toku krve v tepnách po rekonstrukčních cévních operacích.

- CT DE (duální energie):

Metoda CT duální energie využívá během vyšetření dvou různých napětí na dvou rentgenových lampách, které vyšetřují současně. Každá retgenka vyzařuje trochu jiné rentgenové spektrum. Každá tkáň lidského těla absorbuje různé energie rentgenového záření odlišně. Proto s takto získanými daty můžeme provádět dosud nedostupná vyšetření, které posunují obor radiologie o velký krok dále. Jedná se především o:

- CT DE AG (CT angiografie s duální energií):
Tato metoda poskytuje daleko kvalitnější zobrazení cév zejména ve 3D obrazech, a to především v oblasti krku a hlavy
- CT DE ledvinných konkrementů:
Speciální metoda s jejíž pomocí lze již nativně stanovit semikvantitativní složení konkrementů uložených ve vývodných cestách močových. Rozlišujeme konkrementy urátové, cystinové, hydroxyapatity a oxaláty.
- CT DE dnavých tofů:
Speciální metoda s jejíž pomocí můžeme již nativně spolehlivě určit počet a velikost dnavých tofů kolem kloubů a odlišit je od prosté degenerace s kostními návalky
- CT DE jodové mapy:
Toto vyšetření po aplikaci jodové kontrastní látky do žíly umožňuje zobrazit distribuci jódu (tedy prokrvení) v jednotlivých orgánech (např. prokrvení plicního parenchymu či jater), toto nám také dovoluje v nejasných případech odlišit prokrvení některých lézí a určit, zda se jedná o benigní či maligní léze (např. tumory ledvin)

Často kladené otázky:

Jaký je princip CT vyšetření?

Jde o zařízení pracující s rentgenovým zářením podobně jako běžný RTG přístroj, na kterém se zhotovují např. snímky plic nebo kostí, ale na rozdíl od klasického rentgenového přístroje, kde je zdroj záření (rentgenka) i detektor záření procházejícího vyšetřovanou osobou (film nebo digitální detekční systém) nehybný, u CT rotuje rentgenka i detekční systém okolo těla pacienta, který je tak ozařován postupně z různých směrů po celém obvodu těla. Detektory pak vyhodnocují množství záření procházející tělem pacientem různými směry a z těchto dat jsou pak počítačově zhotoveny obrazy vrstev těla. U klasického RTG snímkování je výsledkem sumační obraz z celého těla, na kterém se stíny jednotlivých struktur překrývají, u CT vyšetření získáme sadu tenkých vrstev z vyšetřované oblasti, bez překrývání jednotlivých částí těla, lze tedy zobrazit mnohem přesněji jednotlivé orgány, jejich strukturu a eventuelní patologické stavy. Za objev principu CT a sestrojení prvního funkčního přístroje byla pánům Housfieldovi a Cormackovi udělena v roce 1979 Nobelova cena.

Co je to CT angiografie?

Jde o zobrazení cév pomocí CT přístroje. Vyšetření probíhá podobně jako běžné CT vyšetření, pro zobrazení cév je nutné podat pacientovi jodovou kontrastní látkou do žíly. Kontrastní látka prochází cévami v těle a tato náplň cév se zobrazí. Pro docílení dobré náplně cév podáváme injekci kontrastní látky automatickým injektorem, kde přesně nastavujeme rychlost průtoku a množství podané látky. Pro lepší hodnocení cév vyšetřující lékař zhotovuje z obrázků vrstev různé rekonstrukce v jiných rovinách, ale i trojrozměrné rekonstrukce cév.

Co je to CT srdce a CT koronarografie?

Jedná se o speciální vyšetření na CT, kdy samotné vyšetření je nutné synchronizovat se srdeční činnosti. Proto se dávají na pacienta EKG svody a sleduje se EKG křivka. Během vyšetření se startuje CT právě podle EKG křivky a případně i výsledné obrazy se rekonstruují podle zachycené EKG křivky. Důvodem je snaha virtuálně srdce zastavit a tím pádem umožnit co nejlepší zhodnocení srdce ať už morfologicky (anatomický vzhled) nebo fyziologicky (výpočet parametrů srdečních oddílů). Samotnou kapitolou je poté hodnocení věnčitých tepen srdce, neboť CT se stává dominantním neintervenčním vyšetřovacím přístrojem právě věnčitých tepen srdce s minimálními komplikacemi pro pacienta a s provedením celého vyšetření ambulantně. U CT srdce i CT koronarografie se vždy aplikuje jodová kontrastní látka nitrožilně.

Co je to CT kolonoskopie (také tzv. virtuální CT kolonoskopie)?

Jedná se o další speciální vyšetření na CT, kdy lze zachytit celé tlusté střevo naplněné plynem a následně je možné tímto střevem virtuálně projít a prozkoumat všechny patologické změny na jeho stěně obdobně jako to provádí gastroenterolog klasickou kolonoskopií. Výhoda je, že je možné zhodnotit celou dutinu břišní a případný vztah nalezené patologie ve stěně tlustého střeva k okolí. Nevýhodou je nemožnost odběru bioptického materiálu, jako je to možné u klasické kolonoskopie. Příprava na vyšetření je poněkud odlišná. Pacient 3 dny před vyšetřením jí jen bezezbytkovou stravu a večer před vyšetřením pije Fortrans, po kterém dochází k výraznému vyčištění celého tračníku. Na vyšetření se dostavuje pacient na lačno, avšak pití např. čaje je povoleno a spíše i doporučováno. Těsně před vyšetřením je do konečníku zavedena trubička, kterou se naplní tlusté střevo vzduchem. Současně pacient dostává do žíly Buscopan, aby se na cca 15 minut zastavila peristaltická činnost střev. Vyšetření se provádí na břiše a poté na zádech. Lékař posléze oba náběry posuzuje s využitím speciálního softwaru k virtuálnímu průchodu střevem. Toto vyšetření není konkurencí klasické kolonoskopie, ale spíše jejím doplňkem, neboť zejména u pacientů, kde nelze provést kolonoskopii je tato metoda velmi přínosná. Často se také CT kolonoskopie doplňuje po neúspěšné klasické kolonoskopii v jeden den, kdy se pacientovi ušetří jedna příprava Fortransem. CT kolonoskopie je dobře snášená pacienty. Vyšetření je nevhodné u lidí, kteří nedodrží dietu a tím celou přípravu, neboť zbytky stolice v tračníku překrývají jiné patologie. Současně má také kontraindikace podávaný Buscopan, který se nesmí podat u pacientů se zeleným očním zákalem (glaucom) a není příliš vhodný také u pacientů s hyperplazií prostaty, neboť způsobuje dočasně ztížené močení.

Co je to CT enterografie?

Tato metoda je vhodná k vyšetřování kliček tenkého střeva a zhodnocení případných patologií zde se nacházejících. Samotné vyšetření se neliší od vyšetření CT břicha. CT enterografie se liší přípravou. Pacient před vyšetřením 24 hodin jí jen bezezbytkovou stravu, aby v kličkách tenkého střeva nebyly pevné zbytky stravy. Pacient se dostaví na vyšetření lačný, avšak pít přiměřeně může. Před vyšetřením postupně vypije 1,5l roztok slabého nevstřebatelného cukru Mannitolu během 45minut, který řádně distenduje kličky střevní a usnadňuje jejich hodnocení. Během prováděného vyšetření je podáván Buscopan na zastavení peristaltiky střev a následně je podávána kontrastní látka nitrožilně. Po vyšetření pacient může normálně odejít domů, je však nutné počítat s možností průjmů, které se pravidelně po vyšetření dostavují, neboť Mannitol se nevstřebává a tudíž odchází z těla jako řídká stolice. S tímto musí pacienti počítat, zejména pokud cestují po vyšetření domů na delší vzdálenost.

Co je to CT perfuze?

CT perfuze je dynamické CT vyšetření menšího úseku lidského těla, většinou je zaměřeno na jeden orgán. Vyšetření probíhá tak, že je aplikován menší bolus jodové kontrastní látky vyšší rychlostí nitrožilně. Samotné CT vyšetření se nabírá opakovaně a toto umožňuje v čase sledovat charakter sycení sledované tkáně, rychlost i intenzitu. Z takto získaných dat se potom rekonstruují perfuzní mapy, které pomáhají vizualizovat případně změny. Nejčastěji vyšetřovaným orgánem je mozek, na kterém lze zachytit počínající iktus (cévní mozkovou příhodu) v době, kdy na ostatních zobrazovacích metodách včetně klasického CT mozku nejsou patrné žádné změny. Pouze perfuze již může ukázat na probíhající změny mozku, které lze v časné fázi úspěšně léčit vhodnou intervencí. Dalším orgánem na CT perfuzi jsou játra, kde lze zhodnotit prokrvení jater jak portálním řečištěm, tak jaterní tepnou. Různé patologické stavy se následně různě zobrazí na zhotovených perfuzních mapách.

Co je 4D CT angiografie?

I v tomto případě se jedná o dynamické CT vyšetření podobně jako CT perfuze zaměřené však na cévy. Jsou stavy, které se špatně zachycují při pouze jednom standardním náběru a právě dynamické vyšetření (více náběrů za sebou) nám umožňuje sledovat tyto stavy a řádně je určit. Jedná se zejména o sledování zatékání krve „kam nemá“ tzv. leaky u pacientů se zavedeným stengraftem (většinou arteficiální trubice zavedená do cévy, aby překlenula patologicky dilatovanou či jinak poškozenou část cévy). Nejčastěji je stentgraft používán na různé úseky aorty. A právě leaky jsou jedním z komplikací takové léčby, většinou ukazují okrajovou netěsnost zavedených stentgraftů. 4D CTAG je elegantní metoda na hodnocení těchto netěsností. Dalším využitím 4D CTAG jsou stavy po rekonstrukčních operacích cév zejména tepen krku, kdy je nutné zhodnotit směr toku krve. Dynamické vyšetření nám toto umožňuje. Tato metoda je elegantní, bohužel vzhledem k délce náběru trvajícím 30-60s je zde poněkud vyšší dávka záření než na běžném CT vyšetření.

Co je to Duální energie?

Náš nový přístroj má dvě rentgenové lampy a dva nezávislé detektorové systémy. Umožňuje proto současně vyšetřovat zobrazovanou tkáň dvěma různými napětími na rentgenkách. Vzhledem k tomu, že různé tkáně mají různou schopnost absorbovat (pohlcovat) záření o různých energiích, lze při CT vyšetření s Duální energií rozlišovat samostatně kosti, jód v cévách případně další tkáně a struktury např. ledvinové konkrementy či dnavé tofy v okolí malých kloubů končetin. Metodou Duální energie se nejen výrazně zjednodušuje rekonstrukce a hodnocení cév, ale lze také kvalitativně určit složení konkrementů, aniž by byly extrahovány. Právě podle složení konkrementů lze následně volit vhodnou terapii.

Co je to SAFIRE?

Naše nemocnice se snaží dlouhodobě snižovat radiační dávky, které pacient obdrží během vyšetřování na rentgenových přístrojích. Pořízením nového CT přístroje Somatom Definition Flash bylo dosaženo snížení jednotlivých dávek na vyšetření o 30 až 70% proti starším přístrojům. Současně bylo možné snížit dále dávku záření dokoupením nového rekonstrukčního algoritmu počítajícím jednotlivé řezy pod názvem SAFIRE. Jedná se o iterativní rekonstrukční algoritmus nové generace, se kterým lze vyšetřovat pacienty s více sníženými vyšetřovacími parametry, aniž bychom ovlivnili výslednou kvalitu obrazu. Naší snahou zůstává tudíž vysoká kvalita vyšetření, ale současně co možná nejnižší dávky záření.

Co je to Flash mód?

V současnosti pouze jediný typ CT přístroje na světě – ten pořízený a umístěný v nemocnici Na Homolce - umí vyšetřovat velké úseky lidského těla ve velmi krátkých akvizicích. Např. u vyšetření CT hrudníku trvá doba náběru 0,7-0,9s (tedy méně než jednu vteřinu). Obdobně CT hrudníku, břicha a malé pánve netrvá déle než 2,5s. Při takto rychlých vyšetřeních mizí pohybové artefakty ze všech orgánů a takto pořízené CT snímky mají vždy vysokou kvalitu. Dnes i pacienti, kteří mají obtíže se zadržením dechu mohou být kvalitně bez problémů vyšetřeni a nemusí se obávat rozdýchání snímků. I Flash mód snižuje radiační dávku o 20-30% proti běžnému vyšetření.

Je CT vyšetření bezpečné?

S CT vyšetřením je samozřejmě spojeno riziko expozice rentgenovému - ionizujícímu záření, podobně jako s jinými RTG vyšetřeními. Dále je zde riziko nežádoucích reakcí při a po nitrožilní aplikaci jodové kontrastní látky, kterou je u některých CT vyšetření nutno podat.

Jak vysoká je dávka záření při CT vyšetření?

Obecně lze říci, že dávka při CT je znatelně vyšší než při běžném RTG vyšetření (snímky plic či kostí). Snahou RDG oddělení je dávku snižovat až minimalizovat. To se daří díky dodržování indikací, správných vyšetřovacích postupů i pořizováním kvalitních přístrojů, jako je právě nové CT Somatom Definition Flash a s využitím jeho nových vyšetřovacích módů Flash či nových rekonstrukčních algoritmů SAPHIRE.

Je toto vyšetření bolestivé?

CT vyšetření je nebolestivé, bolestivé je pouze zavedení kanyly do žíly - podobně jako např. odběr krve. Během aplikace kontrastní látky může pacient pociťovat některé nepříjemné pocity, jako je např. teplo po těle, pachuť v ústech, pocity na močení apod.

Jaká jsou omezení metody?

Existují kontraindikace - stavy kdy nelze CT vyšetření provést - blíže viz tento odstavec výše. Některé cizí kovové předměty způsobují výrazné artefakty, to znamená, že znehodnocují zobrazení tkání v jejich okolí, někdy je pak takové vyšetření nehodnotitelné nebo má jen omezenou výpovědní hodnotu. Jedná se především o kovové zubní náhrady, náhrady kloubů, kovové výztuže kostí či páteře apod.

Jak se mám na vyšetření připravit?

O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař. V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba před vyšetřením vypít kontrastní látku - viz oddíl příprava před CT vyšetřením. Často je při CT vyšetření nutná aplikace jodové kontrastní látky do žíly. Pro zabránění event. alergických reakcí na tuto látku se užívá před vyšetřením některý antialergický lék, nejčastěji Dithiaden - 1 tbl večer a 1 tbl ráno před vyšetřením. Na vyšetření páteře, vedlejších dutin nosních a kostí spánkových není žádná příprava nutná. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným CT vyšetřením, pak je vezměte s sebou.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře - radiologa. Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné, poté si lehnete na stůl CT přístroje. Před vyšetřením hlavy a krku je třeba sejmout náušnice a řetízky z krku. Pokud je nutno podat nitrožilně kontrastní látku, bude Vám zavedena do žíly kanyla. Během vyšetřování budete projíždět prstencem CT přístroje, z mikrofonu Vám během vyšetření budeme dávat instrukce k zadržení dechu, omezení polykaní apod. Přitom Vám bude aplikována kontrastní látka do žíly, většinou automatickým injektorem. Celé vyšetření trvá 5-20 minut. Pokud Vám byla podána kontrastní látka do žíly, počkáte ještě 15 minut v čekárně, jinak můžete po ukončení vyšetření odejít ihned.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Vyšetřující lékař bezprostředně po skončení vyšetření vyhodnotí získané obrázky a často provádí ještě další dodatečné počítačové rekonstrukce a zpracování, což může trvat určitý čas (od několika minut do několika hodin podle typu vyšetření). Nález poté zapíše přímo „do počítače“ a od okamžiku odeslání do nemocniční počítačové sítě je nález k dispozici oprávněným osobám, tedy i lékaři, který Vás na vyšetření poslal – pokud ovšem sídlí v naší nemocnici. Pokud Vás tedy na vyšetření posílá lékař z naší nemocnice, nemusíte na nic čekat, Váš lékař si nález přečte v počítači. Pokud Vás posílá jiný lékař, bude tento nález Vašemu lékaři zaslán poštou. Máte samozřejmě právo na to, aby Vám vyšetřující lékař stručně a srozumitelně vysvětlil, co při vyšetření zjistil, nebojte se zeptat.

Jak vypadá CT – přístroj? Bude mi z přístroje koukat hlava?

CT přístroj je tvořen dvěmi základními součástmi – z takzvané gantry a pacientského stolu. Gantry je prstenec, v němž obíhá rentgenka – zdroj záření - a detektory, které prošlé záření snímají. Tělo pacienta je při vyšetření uvnitř tohoto prstence, vyšetřovaná vrstva těla je umístěna v rovině rotace systému rentgenka-detektory. Vyšetřovaný člověk leží na pacientském stole, který s ním během vyšetření projíždí skrz gantry. Na rozdíl od MR (magnetické rezonance) zde není žádný dlouhý tunel a okolo pacienta je dostatek volného prostoru, nemusíte se tedy bát, a to ani v případě, že trpíte klaustrofobií (strachem z uzavřených prostor).

Mohu podstoupit vyšetření i když mám kardiostimulátor, endoprotézu – kloubní náhradu, kovové části po operaci či jiné cizí předměty v těle?

Ano. Kardiostimulátor ani jiné cizí předměty v těle neznemožňují vyšetření. V okolí kovových předmětů ale může být zobrazení rušeno a vyšetření zde nebude pravděpodobně moc přínosné.

Mohu podstoupit vyšetření, pokud jsem již prodělal/–a jiné vyšetření s kontrastní látkou, scintigrafii nebo jiné vyšetření s radiofarmaky?

Ano. Pouze po rentgenovém vyšetření trávicí trubice (žaludku, střeva – enteroklýza, irrigo) je CT vyšetření břicha a pánve nepřínosné, protože baryová kontrastní látka používaná při těchto typech vyšetření znehodnocuje CT zobrazení. V tomto případě je před CT vyšetřením nutno střevo vyprázdnit. Stačí počkat několik dní, nebo použít projímadla.

Není při vyšetření nadměrný hluk či jiné nepříjemné pocity?

Během CT vyšetření není slyšet žádný silnější hluk nebo nepříjemné zvuky. Při nitrožilní aplikaci kontrastní látky, což je běžná součást CT vyšetření, může pacient pociťovat teplo po těle, nepříjemnou pachuť v ústech, pocit na močení či jiné nepříjemné pocity, které ale během několika minut zcela odezní.

Jak dlouho bude vyšetření trvat?

Samotné vyšetření trvá zhruba 5-20 minut. Pokud ale jdete na CT břicha nebo pánve, musíte před ním vypít kontrastní látku – viz příprava na CT vyšetření. Nebudete-li ji pít již doma anebo po cestě na vyšetření, počítejte s tím, že před vlastním vyšetřením budete muset čekat ještě 1/2-3 hodiny a popíjet kontrastní látku.

Mohu očekávat nějaké potíže po vyšetření na CT?

Klasické CT vyšetření nezanechává žádné stopy na těle. Kontrastní látka je po aplikaci ihned vylučována ledvinami. Pacient by měl po vyšetření vypít nejméně litr vody, aby se ledviny rychleji kontrastní látky zbavily. Vypitá kontrastní látky na vyšetření břicha či malé pánve se nevstřebává, ve velmi vzácných případech může způsobit jednorázový průjem. V případě vyšetření CT enterografie pije pacient Mannitol, po němž bývá pravidelně jako doprovodný jev průjem. Tento střevem nevstřebatelný cukr totiž průjem způsobuje.

Výběr oddělení