Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

Oddělení nukleární medicíny a PET centrum - o nás

Oddělení nukleární medicíny se řadí ke komplementárním oddělením nemocnice a poskytuje zobrazovací a laboratorní diagnostické služby všem občanům na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

Zobrazovací metody jsou zastoupeny od roku 1999 pozitronovou emisní tomografií (PET) a od roku 2003 také hybridní pozitronovou emisní a výpočetní tomografií (PET/CT), která představuje špičku v diagnostice onkologických a některých zánětlivých onemocnění. Pracoviště zavedlo tyto metody do klinické praxe jako první v České republice. Dnes patří k největším v Evropě. Původní PET kamera byla na přelomu roku 2008/9 nahrazena další PET/CT kamerou, nejmodernější svého druhuPET/CT spolu se scintigrafií (včetně jednofotonové emisní tomografie SPECT) je k dispozici v samostatné budově PET centra Praha v areálu nemocnice. Tyto metody jsou spojeny s lékařským ozářením a jejich provádění v souladu s národními radiologickými standardy je certifikováno externím klinickým auditem.

Imunoanalytická laboratoř ONM je umístěna v hlavní budově nemocnice a provádí stanovení koncentrací hormonů a dalších biologických látek v krvi. Laboratoř IA je od roku 2011 akreditována ČIA podle normy ISO 15189:2007 pro vyšetřování v oblasti nukleární medicíny imunoanalytickými metodami a od roku 2014 podle novely této normy 15189:2013.

Oddělení má zaveden systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2000 a později ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 certifikovaný od roku 2004 společností DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o. a v letech 2013 a 2016 recertifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. pro činnosti: Poskytování diagnostických služeb laboratorními metodami imunoanalýzy a zobrazovacími metodami - scintigrafie, výpočetní, jednofotonová a pozitronová emisní tomografie (CT, SPECT, PET/CT) včetně přípravy radiofarmak. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s přijatou politikou kvality. Systém řízení kvality je nezávislými auditory vysoce ceněn (výňatek ze zprávy).

PET centrum je modelovým projektem Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Slouží proto jako zdroj zkušeností a informací pro další nově zřizovaná pracoviště jak v ČR, tak i v mnohých dalších zemích. Plní rovněž úlohu školícího centra.

Na vybudování PET centra Praha se dodávkami zařízení, odbornou pomocí a zaškolením personálu podílela Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Tato spolupráce je vysoce ceněna.

Fotogalerie: PET centrum

pet_00.jpg pet_01.jpg pet_02.jpg pet_03.jpg pet_04.jpg pet_05.jpg pet_08.jpg pet_07.jpg pet_09.jpg pet_10.jpg

Výběr oddělení