Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

Neurochirurgie - o nás

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce vzniklo v roce 1990 a během dvou let se rozrostlo do současného velikosti, tj. 65 lůžek, z nichž je 8 intenzivních a 12 semiintenzivních. Ročně je na neurochirurgickém oddělení provedeno  přes dva tisíce operací a dalších 11 tisíc pacientů je ošetřeno na ambulanci.

Neurochirurgie Nemocnice Na Homolce v současné době patří k předním pracovištím v České republice a zabezpečuje komplexní neurochirurgickou léčbu všech typů nervových onemocnění, které ji vyžadují.

I co do komplexnosti má neurochirurgie výjimečné postavení díky existenci Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie (Gama nůž), se kterým úzce spolupracuje a společně léčí některé komplikované nemocné. Protože je nemocnice vybavena na vysoké úrovni radiodiagnostikou a ostatními vyšetřovacími metodami včetně PETu (pozitronová emisní tomografie), je neurochirurgie schopna provádět i ta nejsložitější vyšetření.

Pokud jde o vlastní neurochirurgickou léčbu, zaměřujeme se na léčbu mozkových nádorů všech typů; v tomto směru jsou zde prováděny i zcela nové experimentální léčby zhoubných gliomů. Oddělení má jednu z největších zkušeností u nás s chirurgickou léčbou epilepsie, kde spolupracuje s Neurologickým oddělením Nemocnice Na Homolce a dalšími neurologickými pracovišti. Spolu s Radiodiagnostickým oddělením řeší některá složitá cévní onemocnění mozku (uzávěr mozkových výdutí, cévní malformace atd.).


Místní neurochirurgie je známá i v oblasti spondylochirurgie, kde provádí všechny typy páteřních operací na všech úsecích páteře a je průkopníkem ve fixačních operacích.

V letech 2008 – 2009 došlo k přestavbě operačního komplexu s instalací nové magnetické rezonance přímo na operační sál (tzv. intraoperační MRI - ioMRI), která umožňuje rychlé došetření a zvyšuje tak kvalitu operace i bezpečnost pacienta. Komplex sálů s těšným sousedstvím specializované neurochirurgické jednotky intezivní péče s 8 lůžky tak spolu s ioMRI staví Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce mezi nejlépe vybavené v Evropě

Operační výkony v číslech

operace za rok:

2011

2012

poranění mozku a nervů

64 90

mozkové a nervové nádory

251 249

jiné mozkové expanze (absces, spontánní hematom, ...)

35 41

cévní poruchy (clip, coil, stent, ...)

131 161

protibolestivé výkony

40 27

zkratové operace

24 21

epileptochirurgické výkony

29 26

operace krční páteře

296 325

operace hrudní páteře

83 72

operace bederní páteře

1071 1035

deformity páteře

17 15

úžinové syndromy

380 378

data za období 2008-2010 >>

data za období 2005-2007 >>

Fotogalerie: Neurochirurgie

Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie Neurochirurgie

Výběr oddělení