Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

Neurochirurgie - o nás

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce vzniklo v roce 1990 a během dvou let se rozrostlo do současné velikosti, tj. 65 lůžek, z nichž je 8 intenzivních a 12 semiintenzivních. Ročně je na neurochirurgickém oddělení provedeno  přes dva tisíce operací a dalších 11 tisíc pacientů je ošetřeno na ambulanci.

Neurochirurgie Nemocnice Na Homolce v současné době patří k předním pracovištím v České republice a zabezpečuje komplexní neurochirurgickou léčbu všech typů nervových onemocnění, které ji vyžadují.

I co do komplexnosti má neurochirurgie výjimečné postavení díky existenci Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie (Gama nůž), se kterým úzce spolupracuje a společně léčí některé komplikované nemocné. Protože je nemocnice vybavena na vysoké úrovni radiodiagnostikou a ostatními vyšetřovacími metodami včetně PETu (pozitronová emisní tomografie), je neurochirurgie schopna provádět i ta nejsložitější vyšetření.

Pokud jde o vlastní neurochirurgickou léčbu, zaměřujeme se na léčbu mozkových nádorů všech typů; v tomto směru jsou zde prováděny i zcela nové experimentální léčby zhoubných gliomů. Oddělení má jednu z největších zkušeností u nás s chirurgickou léčbou epilepsie, kde spolupracuje s Neurologickým oddělením Nemocnice Na Homolce a dalšími neurologickými pracovišti. Spolu s Radiodiagnostickým oddělením řeší některá složitá cévní onemocnění mozku (uzávěr mozkových výdutí, cévní malformace atd.).

Místní neurochirurgie je známá i v oblasti spondylochirurgie, kde provádí všechny typy páteřních operací na všech úsecích páteře a je průkopníkem ve fixačních operacích.

V letech 2008 – 2009 došlo k přestavbě operačního komplexu s instalací nové magnetické rezonance přímo na operační sál (tzv. intraoperační MRI - ioMRI), která umožňuje rychlé došetření a zvyšuje tak kvalitu operace i bezpečnost pacienta. Komplex sálů s těšným sousedstvím specializované neurochirurgické jednotky intezivní péče s 8 lůžky tak spolu s ioMRI staví Neurochirurgické oddělení Nemocnice na Homolce mezi nejlépe vybavené v Evropě

 

Výběr oddělení