Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

Z historie

Budova současné Nemocnice Na Homolce byla postavena v letech 1984 - 1989 jako účelové zdravotnické zařízení pro vysoké komunistické funkcionáře. Nazývala se tehdy Státní ústav národního zdraví, známější název pro toto zařízení zněl Sanopz. Byl otevřen 15. července 1989 jako (svým charakterem) spíše nadstandardní sanatorium s lůžkovým zázemím konzervativních oborů, především interního lékařství, kardiologie a neurologie, s velkou poliklinikou se širokým spektrem ambulantních služeb a rozsáhlým rehabilitačním komplexem včetně bazénu. Vzniklo tak zdravotnické zařízení s vysokým standardem nemocniční péče, vybavené v některých oborech kvalitní léčebnou a diagnostickou technikou, ale zároveň nepříliš účelná stavba s velkým množstvím nevyužitých prostor. Běh času však změnil plány budovatelů - přišel listopad 1989 a zařízení bylo pod novým názvem Nemocnice Na Homolce (odvozeným z názvu místa, kde se nachází) zpřístupněno české veřejnosti s rozhodnutím, že bude zaměřeno na dva specializované obory - léčbu nemocí srdce a cév a léčbu nemocí nervové soustavy, které neměly v Praze a Středočeském kraji dostatečné kapacity pro léčbu pacientů. Do vínku dostala Nemocnice Na Homolce novou budovu a na tehdejší dobu dobré přístrojové vybavení pro diagnostiku a léčbu těchto chorob, ale pro vybudování zmíněných dvou klinických programů, zejména v části invazivní medicíny a chirurgie, chyběli odborníci, lůžka, operační sály a také technologie a přístroje. Na počátku devadesátých let tedy došlo k transformaci bývalého vládního sanatoria na obecně dostupnou nemocnici, která byla v průběhu následujících let nejen organizačně, ale i fakticky přebudována na funkční, ekonomicky stabilní zdravotnické zařízení, které dnes disponuje nejmodernější technikou i kvalifikovanými a erudovanými odborníky.
Odborný profil nemocnice představují tři prioritní klinické programy, na nichž se podílí jednotlivá nemocniční oddělení:

- Kardiovaskulární program
- Neuroprogram
- Program všeobecné léčebné péče

Zajímavé události v nemocnici:

2012201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Fotogalerie: Rok 2011 ve fotogalerii

historie_2011_f.jpg historie_2011_e.jpg historie_2011_d.jpg historie_2011_c.jpg historie_2011_b.jpg historie_2011_a.jpg

Výběr oddělení