Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

Vedení a správa nemocnice

Úsek ředitele

Úsek pro léčebnou a preventivní péči

Úsek pro ekonomiku a provoz

Úsek obchodu a zdravotní péče

Úsek pro ošetřovatelskou péči

Úsek ředitele

Ředitel nemocnice
Dr. Ing. Ivan Oliva +420 257 272 531
Sekretariát ředitele
vedoucí sekretariátu
Mgr. Šárka Perlíková +420 257 273 000
fax: +420 257 273 001
asistentka ředitele
Lenka Paduchová Čepelková +420 257 273 000
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
vedoucí odboru
PhDr. Stanislav Radosta +420 257 273 319
Oddělení interního auditu a kontroly
vedoucí oddělení
Mgr. Zoran Nerandžič + 420 257 273 327
Právní oddělení
vedoucí oddělení
Mgr. Martin Galáž +420 257 273 349
Odbor personalistiky
vedoucí odboru
Ing. Hana Hasalová +420 257 272 118
vedoucí kongresového centra a vzdělávání
Mgr. Marcela Skočilasová +420 257 272 335
Oddělení řízení kvality
vedoucí oddělení
Ing. Petra Hoke +420 257 272 190
Oddělení PR a komunikace
vedoucí oddělení a tisková mluvčí
Mgr. Martina Dostálová +420 257 273 056
Odbor vědy a výzkumu
vedoucí odboru
Ing. Kateřina Šimáčková, Ph.D. +420 257 273 095
Oddělení marketingu
vedoucí oddělení
Mgr. Dita Václavíková +420 257 273 114
Odbor nákupu a veřejných zakázek
vedoucí odboru
Ing. Pavel Jirka +420 257 273 204
Oddělení veřejných zakázek
vedoucí oddělení
Mgr. Alexandra Vagenknechtová +420 257 273 405
Oddělení nákupu
vedoucí oddělení
Ing. et Mgr. Miroslava Drozdová + 420 257 273 241

Úsek pro léčebnou a preventivní péči

Náměstek pro léčebnou a preventivní péči, zástupce ředitele
MUDr. Zbyněk Fuksa +420 257 272 253
Specializovaná centra
Centrum plicní endoskopie +420 257 273 167
+420 257 273 168
Centrum pro epilepsie +420 257 272 674
Centrum pro léčbu onemocnění aorty +420 257 272 542
+420 257 272 597
Centrum pro poruchy spánku +420 257 273 293
+420 257 273 294
Centrum robotické chirurgie +420 257 273 000
Oddělení biomedicínského inženýrství
vedoucí oddělení
Ing. Miroslav Halíř +420 257 272 187
Oddělení lékařské fyziky
vedoucí oddělení
Ing. Josef Novotný, Ph.D. +420 257 272 919

Úsek pro ekonomiku a provoz

Náměstek pro ekonomiku a provoz
Ing. Martin Dařílek +420 257 272 002
Ekonomický odbor
vedoucí odboru
Ing. Vít Kyselý +420 257 273 410
Oddělení projektového řízení
vedoucí oddělení
Ing. Štefan Paluba +420 257 272 002
Odbor provozu
vedoucí odboru
Ing. Petr Šanda, DiS. +420 257 273 100
Odbor IT
vedoucí odboru
Ing. Václav Minářů +420 257 272 143

Úsek obchodu a zdravotní péče

Pověřen vedením úseku OZP
Ing. Miloš Ondrušek, MBA +420 257 272 511

Odbor ekonomiky zdravotní péče

vedoucí odboru
Ing. Milan Cejnek, MBA +420 257 272 871

Nemocniční lékárna
vedoucí lékárník
PharmDr. Renata Semeráková
lékárna pro pacienty +420 257 272 378, 2362

Oddělení smluvních vztahů a revizí
vedoucí oddělení
MUDr. Miloslav Kalaš +420 257 272 337, 283
Odbor lázeňské péče (Lázeňská léčebna Mánes Karlovy Vary)
vedoucí odboru lázeňské péče
Alena Pelikánová + 420 353 334 244
obchodní manažerka
Bc. Monika Vrchotická +420 353 334 444
recepce +420 353 334 111

 

Úsek pro ošetřovatelskou péči

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Eva Kuříková +420 257 272 407

Výběr oddělení