Očkovací centrum Nemocnice Na Homolce

Od 19. srpna jsme obnovili provoz očkovacího centra pro veřejnost se standardním zdravotním pojištěním pro očkování posilujících dávek proti covid-19, ve kterém zároveň pokračujeme ve vakcinaci cizinců/samoplátců s trvalým či přechodným pobytem v ČR, kteří nemají veřejné zdravotní pojištění. Tyto vakcinace budou probíhat v 5. patře v blízkosti lékárny a cizinecké recepce. Mapa zde

Provozní doba:

 • PÁ 8.00 – 13.00

Kontakt:

 • Nemocnice Na Homolce, Roentgenova ulice, Praha 5

Otázky a odpovědi:

Jak se mám registrovat k očkování a rezervovat si termín?

 • K očkování využijte centrální rezervační systém na webech registrace.mzcr.cz a crs.uzis.cz nebo pomocí telefonní linky 1221.

Očkujete i zájemce bez předchozí registrace?

 • Zájemce bez předchozí registrace a rezervace termínu očkujeme jako náhradníky v omezeném počtu, tedy pokud se nedostaví objednaní zájemci. Prosíme neregistrované zájemce, aby dbali pokynů personálu.

Než k nám pojedete

 • Pokud je to možné, vytiskněte si a vyplňte předem formuláře – Informovaný souhlas a Dotazník pacienta, urychlíte tak celý proces, oba formuláře budou samozřejmě k dispozici i na místě.
 • Připravte si průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce a seznam léků, které dlouhodobě užíváte. Zároveň u vstupu ukažte potvrzující sms, nebo mail z rezervačního systému. Vhodné je přinést i výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře.
 • V případě, že nemáte svoji e-mailovou adresu, připravte si e-mailovou adresu blízké osoby.
 • Oblékněte si na sebe oděv, který se dá snadno rozepnout nebo svléknout – rozepínací svršky a triko s krátkým rukávem.

Co Vás čeká na místě

 • Odevzdáte vyplněné formuláře – Informovaný souhlas pacienta s podáním druhé posilující dávky očkovací látky COMIRNATY, Informavaný souhlas (nezletilí)Dotazník pacienta
 • Vstupní pohovor s lékařem (standardní vyšetření, důsledný odběr anamnézy, alergie, případné kolapsové stavy, zodpovězení případných dotazů).
 • Očkování do paže, následně opět pohovor s lékařem před propuštěním do čekárny.
 • Vakcína se bude aplikovat intramuskulárně do deltového svalu horní části paže.
 • Budete očkováni dvěma dávkami, termín očkování druhé dávky Vám sdělí očkující lékař.
 • Po očkování bude nutné vyčkat v čekárně 20 minut pro případ reakce na očkování.
 • Možné nežádoucí účinky jsou podrobně popsány v informovaném souhlasu.
 • Z očkovacího centra budete odcházet vybaveni lékařskou zprávou o očkování a certifikátem o očkování.

Doporučení

 • Před očkováním se rozumně najezte a napijte, tekutiny případně vezměte s sebou. Celý proces očkování od příchodu do očkovacího centra NNH až do jeho opuštění trvá přibližně hodinu.

Důležitá čísla a odkazy

Mapa: