Aplikace protilátek – COVID-19

Monoklonální protilátky – casirivimab/imdevimab (600+600 mg) nebo bamlanivimab/etesevimab (700 mg + 1400 mg)

Podání monoklonálních protilátek proti SARS-CoV-2 je indikováno po splnění těchto podmínek:

  1. pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR)
  2. do 7 dnů od nástupu příznaků covidu-19
  3. klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro covid-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je covid-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby)
  4. klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro covid-19
  5. dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá
  6. vysoké riziko progrese do závažné formy covidu-19 a/nebo hospitalizace, pacient splňuje alespoň jedno z kritérií, která jsou vyjmenována v tomto dokumentu.

Pacienty mohou k podání přípravku REGN-COV2 indikovat praktičtí lékaři, ambulantní specialisté i nemocniční lékaři. Odesílající lékař zadá žádanku na podání monoklonálních protilátek do systému ISIN. Dále pacienta vybaví výpisem z dokumentace (epikrízou), včetně aktuální farmakologické anamnézy. Výpis z dokumentace je vhodné zaslat na aplikace.protilatek@homolka.cz. Telefonní kontakt pouze pro lékaře: +420 603 166 355.

Kde nás najdete?

Infuzní místo jsme pro vás připravili na oddělení ORL v 8. patře - zelený výtah. Pacient musí přijet vozem s doprovodem horní vrátnicí nemocnice k východu od bílého výtahu kam přivážejí pacienty sanitky. Tam si pacienta převezme personál nemocnice, který ho doprovodí na infuzní místo. Auto odjede a po domluvě si opět přijede pro pacienta k východu od bílého výtahu.

APLIKACE V INFUZNÍM MÍSTĚ:

  1. Vstupní pohovor s lékařem. Pacient s lékařem podepíše Informovaný souhlas s aplikací REGN-COV2 nebo bamlanivimabu/etesevimabu.
  2. Infuzní podání léku. Trvá cca 30 minut
  3. Sledování. Pacient zůstává v infuzním centru ještě cca dalších 30 minut kvůli pozorování.

Kontakt: Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, 150 00